Obsah

Osadní výbor Ležnice

Organizační zařazení

Město Horní Slavkov > Zastupitelstvo

Funkční období osadního výboru skončila současně s funkčním obdobím zastupitelstva obce, tedy zánikem mandátů jednotlivých členů zastupitelstva podle § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.