Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor správní a vnitřních věcí (OSVV)

 • zajišťuje provoz podatelny Městského úřadu Horní Slavkov
 • vykonává matriční agendu pro obce ve správním obvodu města (Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves): zajišťuje výkon svatebních obřadů,  zápisy do Zvláštní matriky v Brně (provádí se v případech, kdy u občana ČR dojde k matriční události v cizině), vydává  výpisy z matričních knih, vede správní řízení ve věci změny jména nebo příjmení, přijímá prohlášení o volbě druhého jména, provádí zápisů o uznání otcovství, zajišťuje vydání Osvědčení o státním občanství a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (v případě, když občan ČR hodlá uzavřít manželství v cizině).
 • provádí ověřování podpisů a kopií listin
 • přijímá hlášení o ztrátě občanských průkazů a zajišťuje jejich předání na příslušné pověřené úřady
 • spravuje kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT, ten vydává výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, umožňuje podání podle živnostenského zákona č. 72, vydává výpisy z bodového hodnocení řidiče, výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníku provozu MAISOH a výpisu z insolventního rejstříku
 • vykonává přestupkovou agendu
 • vede evidenci obyvatel, provádí  přihlašování k trvalému pobytu a vede správní řízení ohledně zrušení trvalého pobytu
 • zajišťuje agendu Sboru pro občanské záležitosti
 • vede agendu ztrát a nálezů
 • zajišťuje organizační přípravu a průběh voleb
 • vykonává činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • poskytuje sociální poradenství a další činnosti sociální práce
 • přijímá přihlášky do výběrového řízení na přidělení vstupních bytů

 

Formuláře Odboru správního a vnitřních věcí

 

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2021

 

 

 

 

 

Bc. Hana Gregorová, DiS. Bc. Gregorová, DiS.

vedoucí odboru


zajišťuje činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává činnosti sociální práce, zajišťuje provoz podatelny úřadu, přijímá přihlášky do výběrového řízení na přidělení vstupních bytů, zajišťuje organizační přípravu a průběh voleb provádí ověřování podpisů a listin, kontaktní místo veřejné správy – CzechPOINT

Tel.: 354 229 661, 725 430 562
E-mail: hana.gregorova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 204

 

 


Dana Novohradská Novohradská

úřednice


vykonává matriční a přestupkovou agendu, provádí ověřování podpisů a listin, kontaktní místo veřejné správy – CzechPOINT, zajišťuje agendu Sboru pro občanské záležitosti

Tel.: 354 229 672, 723 116 077
E-mail: dana.novohradska@hornislavkov.cz
Kancelář č. 205

 

 

 

 

Alena Kotousová, DiS. Kotousová, DiS.

úřednice - recepční


provádí ověřování podpisů a listin, kontaktní místo veřejné správy – CzechPOINT , přijímá přihlášky do výběrového řízení na přidělení vstupního bytu, vede agendu ztrát a nálezů, vede evidenci obyvatel včetně provádění přihlašování k trvalému pobytu a vedení správního řízení ohledně zrušení trvalého pobytu, přijímá hlášení o ztrátě občanských průkazů a zajišťuje jejich předání na příslušné pověřené úřady, zastupuje pracovnici vykonávající činnosti sociální práce

Tel.: 354 229 666, 602 284 680
E-mail: alena.kotousova@hornislavkov.cz
Recepce