Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor správní a vnitřních věcí (OSVV)

 • Zajišťuje provoz podatelny Městského úřadu Horní Slavkov.
 • Vykonává matriční agendu pro obce ve správním obvodu města (Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves): zajišťuje výkon svatebních obřadů,  zápisy do Zvláštní matriky v Brně (provádí se v případech, kdy u občana ČR dojde k matriční události v cizině), vydává  výpisy z matričních knih, vede správní řízení ve věci změny jména nebo příjmení, přijímá prohlášení o volbě druhého jména, provádí zápisů o uznání otcovství, zajišťuje vydání Osvědčení o státním občanství a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (v případě, když občan ČR hodlá uzavřít manželství v cizině).
 • Provádí ověřování podpisů a kopií listin (legalizace a vidimace).
 • Spravuje kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT, ten vydává výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, zřizuje datovou schránku, umožňuje podání podle živnostenského zákona č. 72, vydává výpisy z bodového hodnocení řidiče, výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z registru účastníku provozu MAISOH a výpisu z insolventního rejstříku apod.
 • Vykonává přestupkovou agendu.
 • Vede evidenci obyvatel, provádí  přihlašování k trvalému pobytu a vede správní řízení ohledně zrušení trvalého pobytu.
 • Zajišťuje agendu Sboru pro občanské záležitosti.
 • Vede agendu ztrát a nálezů.
 • Zajišťuje organizační přípravu a průběh voleb.
 • Vykonává činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Poskytuje sociální poradenství a sociální práce.
 • Vykonává veřejné opatrovnictví.
 • Přijímá přihlášky do výběrového řízení na přidělení vstupních bytů.

 

Formuláře Odboru správního a vnitřních věcí

 

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2023

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2024

 

 

 

 

 

vedoucí odboru

zajišťuje provoz podatelny úřadu, provádí ověřování podpisů a listin, kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, vede evidenci obyvatel včetně provádění přihlašování k trvalému pobytu a vedení správního řízení ohledně zrušení trvalého pobytu, zajišťuje agendu Komise Sbor pro občanské záležitosti, vede agendu ztrát a nálezů, zajišťuje organizační přípravu a průběh voleb, vykonává činnosti veřejného opatrovnictví, zastupuje pracovnici vykonávající činnosti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce

 

 

Ing. Jaroslava Rohová 

úřednice

zajišťuje provoz podatelny úřadu, vykonává matriční a přestupkovou agendu, provádí ověřování podpisů a listin,  kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, provádí přihlašování k trvalému pobytu, zajišťuje agendu Komise Sbor pro občanské záležitosti, přijímá ztráty a nálezy

Tel.: 354 229 672, 723 116 077
E-mail: jaroslava.rohova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 205

 

 

Renata Ciperová 

úřednice

zajišťuje provoz podatelny úřadu, vykonává přestupkovou agendu, provádí ověřování podpisů a listin, kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, vede evidenci obyvatel včetně provádění přihlašování k trvalému pobytu a vedení správního řízení ohledně zrušení trvalého pobytu, zajišťuje agendu Sboru pro občanské záležitosti, přijímá ztráty a nálezy, vykonává činnosti veřejné opatrovnictví, zastupuje pracovnici vykonávající činnosti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce

Tel.: 354 229 671, 602 284 680
E-mail: renata.ciperova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 205

 

 

Bc. Andrea Uhrinová 

úřednice, sociální pracovnice

vykonává matriční a přestupkovou agendu, provádí ověřování podpisů a listin,  kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, provádí přihlašování k trvalému pobytu, zajišťuje agendu Komise Sbor pro občanské záležitosti, přijímá ztráty a nálezy

Tel.: 354 229 671, 725 430 562
E-mail: andrea.uhrinova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 204