Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

AKTUALITY

18.01.2021

Dotace z IROP na vybavení IT učebny na ZŠ Školní

Město Horní Slavkov získalo dotaci ve výši 1,35 mil. Kč na vybavení učebny IT na ZŠ Školní. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Sokolovsko pokryje 95 % celkových plánovaných nákladů. V rámci realizace budou pořízeny nové žákovské počítače, server, nábytek a další učební pomůcky.

Detail

28.12.2020

Přání do nového roku

Přání do nového roku

Milí Slavkováci, přeju vám v novém roce mnoho zdraví, spokojenosti a dobré nálady, úsměv na rtech a všem šťastný život v krásném a bezpečném městě. Nebojte se pochválit se za úspěchy a při cestě životem ať se Vám daří dojít tam, kam si přejete. Váš starosta

Detail

22.12.2020

Ohňostroj nebude 1

Ohňostroj nebude

Tentokráte trochu rozšířený ohňostroj jsme pro vás připravovali na obvyklý první den v novém roce. Z důvodu současné epidemiologické situace jsme však nuceni jej zrušit a přesunout jej na jiný termín, kdy to situace bude umožňovat.

Detail

11.12.2020

Podpořte ON-LINE KONCERTY Z PLUHOVA DOMU

Podpořte ON-LINE KONCERTY Z PLUHOVA DOMU

V prosinci 2020 ZUŠ chystá hudební online koncert žáků ZUŠ, taneční online koncert, adventní koncerty z Pluhova domu i Rybovu Českou mši vánoční. Při běžné situaci si na koncerty kupujete vstupenky, nebo přispíváte dobrovolným vstupným, ale teď to není možné, tak pokud by jste chtěli akce podpořit libovolnou částkou zašlete na účet 2100480127/2010. Více v detailu

Detail

08.12.2020

Úsekové měření rychlosti nebude 1

Úsekové měření rychlosti nebude

Starosta města vedl další jednání s městem Sokolov o zajištění úsekového měření rychlosti v ulici Nové Město.

Detail

07.12.2020

V ulici Dlouhá a Poštovní vznikla ve městě první bezdoplatková zóna

V ulici Dlouhá a Zahradní vznikla ve městě první bezdoplatková zóna

Bezdoplatková zóna je místem se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a na návrh města byla vyhlášena dne 3.12. pro dům v Dlouhé ulici č.p. 627 a pro dům v Zahradní č.p. 618. Tato místa byla vyhodnocena jako místa, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožuje mravní vývoj dětí, dochází k narušování základů občanského soužití nebo zde dochází ke škodám na veřejném či soukromém majetku. V uvedených domech, a nejvíce v celém městě, se soustředí vysoký počet osob pobírající doplatky na bydlení. Bohužel se tato sociální dávka stala cílem obchodu s chudobou se všemi nešvary v bezpečnosti a občanském soužití. Principem tzv. obchodu s chudobou je pronajímání soukromých bytů jejich majiteli zpravidla (velmi často z jiných měst) za podstatně vyšší nájemné, než je ve městě obvyklé občanům, kteří z nějakého důvodu ztratili bydlení ve městě, z kterého pocházejí. Po vyhlášení bezdoplatkové zóny již nově přistěhovalí do těchto domů doplatek na bydlení od státu neobdrží.

Detail

02.12.2020

Uzavření Mateřské školky

Uzavření Mateřské školky

Z preventivních důvodů bude od čtvrtka 03.12. do pátku 04.12. dočasně uzavřena Mateřská školka v Dlouhé ulici. Opatření je činěno preventivně z důvodu možné nákazy COVID u zaměstnance školky. Případná další opatření, budou-li potřeba, budou činěna na základě pokynů Krajské hygienické stanice.

Detail

29.11.2020

advent

Hornoslavkovský stromek se rozsvítil na síti

V neděli, dne 29.11.2020, jste mohli a můžete shlédnout video. Z tepla svých domovů, v pokojné rodinné atmosféře, jsme společně zahájili advent.

Detail

26.11.2020

Dobrovolníci obnovují historické náhrobky

Dobrovolníci obnovují historické náhrobky

Ti, co chodí na náš hřbitov, si mohli všimnout změny. Parta dobrovolníků přišla s nápadem obnovy historických náhrobků. Nezištně, v rámci svého volného času. Autorem myšlenky je pan Lukáš Skala, který pro svou myšlenku přesvědčil ještě další dobrovolníky a sponzora, který dodal potřebné materiální a technické vybavení. Velkou měrou se na práci podíleli František Exner, Jirka Jelínek a Jan Martinček. Vše potřebné dadal Jan Holinka, zámečnické a montážní práce. Všem uvedeným moc děkuji za odvedenou práci a přístup. Velice si cením jejich sounáležitosti s naším městem, ochoty a pomoci. Starosta města

Detail

25.11.2020

mikuláš krudum

Mikuláš pod Krudumem

Už v pátek 4. prosince by mělo na svátek sv. Barbory v 16 hodin proběhnout tradiční vyprovázení Svatého Mikuláše na cestu krajem ze stejnojmenného kostela pod horou Krudum. S ohledem na současná epidemiologická opatření však tato akce není možná. Více v detailu.

Detail

18.11.2020

Vánoční stromek naděje 1

Vánoční stromek naděje

Město Horní Slavkov je partnerem této skvělé akce.

Detail

16.11.2020

MINISTR ŠKOLSTVÍ PŘEDSTAVIL ŠKOLSKOU ČÁST PES 2

MINISTR ŠKOLSTVÍ PŘEDSTAVIL ŠKOLSKOU ČÁST PES

Opatření dle stupně PES (ProdiEpidemického Systému) pro oblast školství najdete v přiloženém dokumentu

Detail

16.11.2020

pes

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém).

Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Detail

03.11.2020

CzechInvest

ONLINE: Konzultační den pro podnikatele z Karlovarského kraje

Agentura CzechInvest nabízí místním podnikatelům v této komplikované době možnost prodiskutovat otázky spojené s podnikáním a možnostmi finanční i nefinanční podpory a to státní i jiné. Více v detailu.

Detail

30.10.2020

Město dostalo pokutu

Město dostalo pokutu

V závěru loňského roku jsme prováděli terénní úpravy cesty Kounice - Stannum recyklátem (drcené cihly) ze zbouraného domu v Dolních Příkopech. Některým se tato naše aktivita nezdála být správná, postup města tak přezkoumával Městský úřad v Sokolově a Česká inspekce životního prostředí. První shledal, že samotná úprava cesty je v souladu s právními předpisy, druhý nám tento měsíc uložil pokutu ve výši 20 tis. Kč. Pokuta byla uložena za to, že jsme s tímto recyklátem nakládali předčasně v období od 11. 11. 2019 do 29. 01. 2020, když jeho certifikace (možnost oficiálního využití) byla provedena v lednu 2020. Zároveň bylo konstatováno, že nebylo zjištěno poškození životního prostředí. Jsme tedy poučeni a toto se nám již nestane.

Detail

29.10.2020

Česká pošta - UPOZORNĚNÍ

Česká pošta - UPOZORNĚNÍ

Občané v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 mají POVINNOST UPOZORNIT DORUČOVATELKU/TELE na tuto skutečnost před předáním zásilky! Existují způsoby jak i zásilku určenou do vlastních rukou doručit bezkontaktně. Prosím dodržujte výše uvedené opatření a nevystavujte doručovatelky/tele zbytečnému riziku. Stačí doručovatelku/tele upozornit předem přes domovní zvonek. Děkuji za vaši ohleduplnost. Starosta

Detail

26.10.2020

Zajištění nákupu potravin a rozvoz obědů občanům ve věku 65 +, osobám a rodinám v karanténě

Zajištění nákupu potravin a rozvoz obědů občanům ve věku 65 +, osobám a rodinám v karanténě

Město a Pečovatelská služba nabízí osaměle žijícím a zdravotně indisponovaným občanům ve věku 65 +, osobám a rodinám v karanténě a v odůvodněných případech i dalším zajištění nákupu a dovoz obědů. Více v detailu.

Detail

26.10.2020

Hasičská dodávka

Doprava občanů na hřbitov PŘERUŠENA

Doprava občanů na hřbitov je PŘERUŠENA a obnovena bude opět v dubnu příštího roku.

Detail

22.10.2020

SZÚ

Pokyny co dělat když... v souvislosti s onemocnění koronavirem

Státní zdravotní ústav vydal letáky pokynů: Co dělat, když... v souvislosti s onemocnění koronavirem, viz detail.

Detail

22.10.2020

Omezení provozu

Aktualizace omezení provozu městského úřadu

Od pondělí 26. 10. je do odvolání uzavřena pokladna městského úřadu. Všechny platby např. za nájemné, odpady, psy provádějte pouze bezhotovostně. Pokud nevlastníte bankovní účet, platbu provedete po odpadnutí uzavření pokladny (v takovém případě nebude vyměřováno penále ani jiná sankce) nebo si vyžádejte informace k platbě na tel. 352 350 678 nebo 720 052 856. Více v detailu.

Detail

 

Rozesílání informačních SMS a ochrana osobních údajů (GDPR)

MR

Vážení občané,

dnem 25.05.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro ochranu osobních údajů tzv. GDPR. Nejedná se sice o revoluční nařízení v ochraně osobních údajů, nicméně přeci jen přináší změny. Ty se promítnou i do městem zasílaných informačních SMS či emailů v používaném systému Mobilní rozhlas.  

Od 25.05.2018 bude nutná nová registrace na formuláři, který je k dispozici na recepci MěÚ a pod tímto článkem. Podepsaný formulář je nutné přinést na recepci MěÚ.

Příjemce, u něhož je nová registrace nutná, obdrží informaci SMS nebo emailem (dle jeho v minulosti vybraného způsobu zasílání informací městem).

Kdo nebude přeregistrován, bude automaticky vymazán! Jediným povinným údajem bude telefonní číslo, ulice s čp. a popř. email. Telefonní číslo proto, aby bylo možno vás informovat a ulici s čp. pro třídění zpráv, např. u havárií vody v dané lokalitě. Žádné další údaje za účelem vašeho informování sbírat město nebude.  

Elektronické registrace bude otevřena až po provedení změn v souvislosti s požadavky uvedeného nařízení.

Tajemník

 

 

 

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace

 • Povodňové nebezpečí
 • Varování před výkyvy počasí
 • Zhoršená smogová situace
 • Krizové řízení

Informace z radnice

 • Upozornění na odstávky vody
 • Výpadky elektrické energie či plynu
 • Čištění ulic
 • Umístění kontejnerů na bioodpad
 • Změny úředních hodin institucí
 • Uzavírky silnic
 • Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce

 • Pozvánky na kulturní události
 • Pozvánky na sportovní utkání
 • Informace z cyklostezek
 • Pořádání zábavních akcí pro děti
 • Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba

 • Odpovědi na referenda a ankety
 • Potvrzení účasti na akcích
 • Odsouhlasení záchranných aktivit
 • Názory občanů na dění v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Horní Slavkov

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty
Tel.: 352 350 666
E-mail: podatelna@hornislavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

Bankovní spojení: 19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí

12:00 - 17:00

 

středa

12:00 - 17:00

 

Úřad poskytuje občanům s vážnější zdravotní indispozicí nebo v případech hodných zřetele službu mobilního úřadu pro vyřízení neodkladných úkonů mimo její budovu, popř. i mimo pracovní dobu.

 

Kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT.  

CzechPOINT

Městský úřad nově poskytuje všechny služby CZECHPOINTU i o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.

Služby CZECHPOINTU

 

Na úřadě lze platit platebními kartami

kartykartykarty

 

Bezbariérový přístupBezbariérový přístup v celém objektu MěÚ.

 Přebalovací pult Přebalovací pult - přízemí a 2. patro MěÚ.

 Dětský koutek Dětský mini koutek 2. patro - možnost malování na papír či tabuli.

 

 

Interaktivní turistická mapa

Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

 

 

TIOS                          Kam po Sokolovsku