Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

17.08.2019

PROCHÁZKA PO ZANIKLÝCH MÍSTECH HORNÍHO SLAVKOVA

Přijďte se s námi projít a připomenout si zaniklá místa v Horním Slavkově. Nenáročná trasa, vhodné i pro děti. Vstupné: v ceně muzea

Detail

19.06.2019 - 25.08.2019

VÝSTAVA - SCHLAGGENWALD

MUZEUM - VÝSTAVA - SCHLAGGENWALD

Výstava předmětů a fotografií ze sbírky Zdeňka Heppnera.

Detail

AKTUALITY

18.07.2019

Radnice bude dostupnější pro zdravotně postižené

Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci na 1. etapu bezbariérových úprav objektu radnice. Finanční příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj ve výši téměř 2 mil. Kč bude použit na bezbariérové úpravy v přízemí objektu. Zásadně bude upraven vstup do budovy a dále zde vznikne např. zcela nová recepce, bezbariérové WC nebo elektronická úřední deska. Bezbariérové úpravy radnice tak budou dalším projektem směřujícím k odstraňování bariér v objektech vlastněných městem.

Detail

17.07.2019

PŘÍPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ROK 2018 1

PŘÍPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ROK 2020

Příprava jízdních řádů na rok 2020 více v detailu.

Detail

02.07.2019

Bývalý komunální dům služeb prochází rekonstrukcí

Bývalý komunální dům služeb prochází rekonstrukcí

Dne 26.06.2019 byla zahájena rekonstrukce objektu bývalých komunálních služeb, č.p. 653 v Dlouhé ulici. Smlouva o dílo byla uzavřena po výběrovém řízení se společností TIMA, spol. s r.o. za 32 399 265,48 Kč bez DPH. Stavba bude dokončena do 01.08.2020 a je spolufincována z dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu na revitalizaci brownfieldů. Více v detailu.

Detail

27.06.2019

Projekt hospodaření s dešťovkou může začít

Město obdrželo dotaci ve výši 2,7 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí na realizaci 1. etapy projektu hospodaření s dešťovou vodou ve městě. Do poloviny roku 2020 budou osazeny podzemní nádrže pro zachytávání dešťové vody u 5 objektů ve vlastnictví města. Zachycená voda bude následně využívána jako zálivka veřejné zeleně.

Detail

12.06.2019

Co ukázal svoz směsného komunálního odpadu 1 x týdně? 1

Co ukázal svoz směsného komunálního odpadu 1 x týdně?

Prvním květnovým dnem jsme zavedli svoz směsného komunálního odpadu jeden den v týdnu. Výsledkem byla v určitých lokalitách přeplněnost kontejnerů na směsný komunální odpad. Více v detailu.

Detail

11.06.2019

Dopravní zrcadlo

Dopravní zrcadlo

V dohledné době dojde z důvodu zajištění větší bezpečnosti k osazení dopravního zrcadla na křižovatce mezi ulicemi Dlouhá, Poštovní a U Lesoparku. Dopravní značení bude umístěno u novinového stánku a bude sloužit ke zlepšení rozhledových podmínek při výjezdu z ul. Poštovní do ul. Dlouhá.

Detail

06.06.2019

Další zdroj výroby tepla ve městě je v provozu

Další zdroj výroby tepla ve městě je v provozu

V loňském roce jsme vás informovali o společném 15 letém partnerství se spol. ČEZ ve výstavbě dvou kogeneračních jednotek v sousedství stávající městské kotelny v ulici Hornova. Více v detailu.

Detail

03.06.2019

ROZKVETLÉ OKNO

ROZKVETLÉ OKNO

Město Horní Slavkov vyhlašuje 11. ročník soutěže ROZKVETLÉ OKNO. Více informací naleznete v příloze.

Detail

28.05.2019

Bioodpad se díky znečištění nedá kompostovat

Bioodpad se díky znečištění nedá kompostovat

Bioodpad je díky znečištění komunálním odpadem, např.: pet lahve, plasty a nápojové kartony, nepoužitelný ke kompostování. Více v detailu.

Detail

28.05.2019

Likvidace invazních druhů rostlin

Likvidace invazních druhů rostlin

Karlovarský kraj poskytl našemu městu dotaci na likvidaci invazních druhů rostlin. Jedná se o bolševník velkolepý, křídlatky a netýkavku žláznatou. Likvidace bude probíhat do konce září 2019.

Detail

22.05.2019

Třídění kovů

Třídění kovového odpadu

Kovové obaly do plastů. Více v detailu.

Detail

22.05.2019

ODPAD VE MĚSTĚ

ODPAD VE MĚSTĚ

Od 01. 05. 2019 byl zaveden svoz směsného komunálního odpadu 1x týdně. Město vyzývá občany, aby maximálně využívali kapacitu nádob na tříděný odpad. Více detailu.

Detail

17.05.2019

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE

MěÚ Horní Slavkov informuje o plánovaných dopravních omezeních

Dne 17.05.2019 bude zahájena oprava havárie splaškové kanalizace ve spodní části ul. Luční (v úseku cca 200m od ČOV), komunikace ve spodní části bude neprůjezdná, rodinné domy v ulici se mohou dopravně obsluhovat horní částí ulice a stejnou trasou se vracet zpět. Následné opravy povrchu komunikace budou probíhat dle časových možností.

Detail

15.05.2019

Sloučení škol

Základní škola Šance bude sloučena se Základní školou ve Školní ulici

Dne 13. 05. 2019 rozhodlo zastupitelstvo města o sloučení Základní školy Šance do Základní školy ve Školní ulici. Ke sloučení dojde k 01. 08. 2019. Základní škola ve Školní ulici ponese nový název „Základní škola a Základní škola Šance Horní Slavkov, příspěvková organizace“. Budova Základní školy Šance bude sloužit i nadále k výuce žáků této školy.

Detail

13.05.2019

Průběh realizace stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov“

Aktualizace projektu v realizaci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov“

Detail

07.05.2019

REGENERACE SÍDLIŠTĚ - 2.etapa

Stavba parkovacích ploch ve Školní a Poštovní ul. je v poslední fázi realizace.

Detail

17.04.2019

Vlaky 2019

Vlaková stanice Horní Slavkov - Kounice opět po roce v provozu

Od 27.04.2019 bude opět zprovozněna vlaková doprava ze stanice Horní Slavkov – Kounice. Více v detailu.

Detail

15.04.2019

Demografická studie

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Horního Slavkova a Krásna do roku 2030. Více v příloze detailu.

Detail

 

Rozesílání informačních SMS a ochrana osobních údajů (GDPR)

MR

Vážení občané,

dnem 25.05.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro ochranu osobních údajů tzv. GDPR. Nejedná se sice o revoluční nařízení v ochraně osobních údajů, nicméně přeci jen přináší změny. Ty se promítnou i do městem zasílaných informačních SMS či emailů v používaném systému Mobilní rozhlas.  

K datu 25.05.2018 bude nutná nová registrace na formuláři, který je k dispozici na recepci MěÚ, ve Slavkovském zpravodaji 6/2018 a pod tímto článkem. Podepsaný formulář je nutné přinést na recepci MěÚ.

Příjemce, u něhož je nová registrace nutná, obdrží informaci SMS nebo emailem (dle jeho v minulosti vybraného způsobu zasílání informací městem).

Kdo nebude přeregistrován, bude automaticky vymazán! Jediným povinným údajem bude telefonní číslo, ulice s čp. a popř. email. Telefonní číslo proto, aby bylo možno vás informovat a ulici s čp. pro třídění zpráv, např. u havárií vody v dané lokalitě. Žádné další údaje za účelem vašeho informování sbírat město nebude.  

Elektronické registrace bude otevřena až po provedení změn v souvislosti s požadavky uvedeného nařízení.

Tajemník

 

 

 

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace

 • Povodňové nebezpečí
 • Varování před výkyvy počasí
 • Zhoršená smogová situace
 • Krizové řízení

Informace z radnice

 • Upozornění na odstávky vody
 • Výpadky elektrické energie či plynu
 • Čištění ulic
 • Umístění kontejnerů na bioodpad
 • Změny úředních hodin institucí
 • Uzavírky silnic
 • Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce

 • Pozvánky na kulturní události
 • Pozvánky na sportovní utkání
 • Informace z cyklostezek
 • Pořádání zábavních akcí pro děti
 • Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba

 • Odpovědi na referenda a ankety
 • Potvrzení účasti na akcích
 • Odsouhlasení záchranných aktivit
 • Názory občanů na dění v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Horní Slavkov

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty
Tel.: 352 350 666
E-mail: podatelna@hornislavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČ: 00259322

Bankovní spojení: 19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí

8:00 - 17:30

úterý

8:00 - 15:00

středa

8:00 - 17:30

čtvrtek

8:00 - 15:00

pátek

8:00 - 13:00

Úřad poskytuje občanům s vážnější zdravotní indispozicí nebo v případech hodných zřetele službu mobilního úřadu pro vyřízení neodkladných úkonů mimo její budovu, popř. i mimo pracovní dobu.

 

Kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT.  

CzechPOINT

Městský úřad nově poskytuje všechny služby CZECHPOINTU i o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.

Služby CZECHPOINTU

 

Na úřadě lze platit platebními kartami

kartykartykarty

 

Bezbariérový přístupBezbariérový přístup v celém objektu MěÚ.

 Přebalovací pult Přebalovací pult - přízemí a 2. patro MěÚ.

 Dětský koutek Dětský mini koutek 2. patro - možnost malování na papír či tabuli.

 

 

Interaktivní turistická mapa

Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

 

 

TIOS                          Kam po Sokolovsku