Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

AKTUALITY

23.02.2021

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Změna termínu zasedání zastupitelstva města

Zasedání zastupitelstva města je přesunuto z 24. 02. 2021 na 03. 03. 2021. Místo a doba konání zůstává nezměněna (Městské kulturní středisko - velký sál, od 16.00 hodin).

Detail

23.02.2021

ROUŠKY PRO HORNÍ SLAVKOV 1

ROUŠKY PRO HORNÍ SLAVKOV

SENIOŘI VE VĚKU 60 - 64 LET OBDRŽÍ BALENÍ ROUŠEK DO SVÝCH SCHRÁNEK. Více v detailu.

Detail

15.02.2021

ROUŠKY PRO HORNÍ SLAVKOV

ROUŠKY PRO HORNÍ SLAVKOV

SENIOŘI NAD 65 LET OBDRŽÍ BALENÍ ROUŠEK DO SVÝCH SCHRÁNEK. Více v detailu.

Detail

15.02.2021

HS

PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

Provozní doba úřadu pro veřejnost je od 15. 02. 2021 z důvodu vysoké absence úředníků jen v pondělí a ve středu od 08:00 - 17:30 (odbor výstavby je bez personálního obsazení, odbor správní vyřizuje jen agendu Czech Point a ověřování listin). Více v detailu.

Detail

10.02.2021

Historické město roku 2020

Horní Slavkov se umístil na druhém místě v krajském kole soutěže o titul Historické město roku 2020

V krajském kole Karlovarského kraje se o titul Historické město roku 2020 utkaly čtyři města – Horní Slavkov, Cheb, Karlovy Vary a Žlutice. Na základě zaslané přihlášky a pochůzky městem se Horní Slavkov, dle odborné hodnotící komise skládající se ze zástupců památkového ústavu v Lokti, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, umístil na druhém místě za městem Cheb, které postoupilo do celostátního kola. Více v detailu.

Detail

09.02.2021

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dne 31. 03. 2021 uplyne splatnost místního poplatku za odpady a místního poplatku za psy za 1. pololetí 2021. Více v detailu.

Detail

07.02.2021

Bezbariérové úpravy ZŠ Školní budou letos pokračovat

V letošním roce bude realizována závěrečná etapa bezbariérových úprav objektů ZŠ Školní. Realizovány budou stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičen, bezbariérový přístup na školní hřiště, do šaten 1. stupně a do átria mezi budovami 1. a 2. stupně. Na každém podlaží budovy 2. stupně bude vybudována bezbariérové sociální zařízení. Celkové rozpočtované náklady akce činí 6,5 mil. Kč vč. DPH, z čehož polovina bude hrazena z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Detail

27.01.2021

Karlovarský kraj podporuje hasiče

Program pro poskytování dotací z rozpočtu karlovarského kraje na podporu jednotek sboru dobrovolnických hasičů obcí Karlovarského kraje přispěl na nákup hydraulického vyprošťovacího nástroje a příslušenství pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov ve výši ve výši 469 267,- Kč.

Detail

18.01.2021

Dotace z IROP na vybavení IT učebny na ZŠ Školní

Město Horní Slavkov získalo dotaci ve výši 1,35 mil. Kč na vybavení učebny IT na ZŠ Školní. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Sokolovsko pokryje 95 % celkových plánovaných nákladů. V rámci realizace budou pořízeny nové žákovské počítače, server, nábytek a další učební pomůcky.

Detail

28.12.2020

Přání do nového roku

Přání do nového roku

Milí Slavkováci, přeju vám v novém roce mnoho zdraví, spokojenosti a dobré nálady, úsměv na rtech a všem šťastný život v krásném a bezpečném městě. Nebojte se pochválit se za úspěchy a při cestě životem ať se Vám daří dojít tam, kam si přejete. Váš starosta

Detail

22.12.2020

Ohňostroj nebude 1

Ohňostroj nebude

Tentokráte trochu rozšířený ohňostroj jsme pro vás připravovali na obvyklý první den v novém roce. Z důvodu současné epidemiologické situace jsme však nuceni jej zrušit a přesunout jej na jiný termín, kdy to situace bude umožňovat.

Detail

11.12.2020

Podpořte ON-LINE KONCERTY Z PLUHOVA DOMU

Podpořte ON-LINE KONCERTY Z PLUHOVA DOMU

V prosinci 2020 ZUŠ chystá hudební online koncert žáků ZUŠ, taneční online koncert, adventní koncerty z Pluhova domu i Rybovu Českou mši vánoční. Při běžné situaci si na koncerty kupujete vstupenky, nebo přispíváte dobrovolným vstupným, ale teď to není možné, tak pokud by jste chtěli akce podpořit libovolnou částkou zašlete na účet 2100480127/2010. Více v detailu

Detail

08.12.2020

Úsekové měření rychlosti nebude 1

Úsekové měření rychlosti nebude

Starosta města vedl další jednání s městem Sokolov o zajištění úsekového měření rychlosti v ulici Nové Město.

Detail

07.12.2020

V ulici Dlouhá a Poštovní vznikla ve městě první bezdoplatková zóna

V ulici Dlouhá a Zahradní vznikla ve městě první bezdoplatková zóna

Bezdoplatková zóna je místem se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a na návrh města byla vyhlášena dne 3.12. pro dům v Dlouhé ulici č.p. 627 a pro dům v Zahradní č.p. 618. Tato místa byla vyhodnocena jako místa, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožuje mravní vývoj dětí, dochází k narušování základů občanského soužití nebo zde dochází ke škodám na veřejném či soukromém majetku. V uvedených domech, a nejvíce v celém městě, se soustředí vysoký počet osob pobírající doplatky na bydlení. Bohužel se tato sociální dávka stala cílem obchodu s chudobou se všemi nešvary v bezpečnosti a občanském soužití. Principem tzv. obchodu s chudobou je pronajímání soukromých bytů jejich majiteli zpravidla (velmi často z jiných měst) za podstatně vyšší nájemné, než je ve městě obvyklé občanům, kteří z nějakého důvodu ztratili bydlení ve městě, z kterého pocházejí. Po vyhlášení bezdoplatkové zóny již nově přistěhovalí do těchto domů doplatek na bydlení od státu neobdrží.

Detail

02.12.2020

Uzavření Mateřské školky

Uzavření Mateřské školky

Z preventivních důvodů bude od čtvrtka 03.12. do pátku 04.12. dočasně uzavřena Mateřská školka v Dlouhé ulici. Opatření je činěno preventivně z důvodu možné nákazy COVID u zaměstnance školky. Případná další opatření, budou-li potřeba, budou činěna na základě pokynů Krajské hygienické stanice.

Detail

29.11.2020

advent

Hornoslavkovský stromek se rozsvítil na síti

V neděli, dne 29.11.2020, jste mohli a můžete shlédnout video. Z tepla svých domovů, v pokojné rodinné atmosféře, jsme společně zahájili advent.

Detail

25.11.2020

mikuláš krudum

Mikuláš pod Krudumem

Už v pátek 4. prosince by mělo na svátek sv. Barbory v 16 hodin proběhnout tradiční vyprovázení Svatého Mikuláše na cestu krajem ze stejnojmenného kostela pod horou Krudum. S ohledem na současná epidemiologická opatření však tato akce není možná. Více v detailu.

Detail

18.11.2020

Vánoční stromek naděje 1

Vánoční stromek naděje

Město Horní Slavkov je partnerem této skvělé akce.

Detail

16.11.2020

MINISTR ŠKOLSTVÍ PŘEDSTAVIL ŠKOLSKOU ČÁST PES 2

MINISTR ŠKOLSTVÍ PŘEDSTAVIL ŠKOLSKOU ČÁST PES

Opatření dle stupně PES (ProdiEpidemického Systému) pro oblast školství najdete v přiloženém dokumentu

Detail

16.11.2020

pes

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém).

Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých budou odvislá také příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přinese lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývoje.

Detail

 

Rozesílání informačních SMS a ochrana osobních údajů (GDPR)

MR

Vážení občané,

dnem 25.05.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro ochranu osobních údajů tzv. GDPR. Nejedná se sice o revoluční nařízení v ochraně osobních údajů, nicméně přeci jen přináší změny. Ty se promítnou i do městem zasílaných informačních SMS či emailů v používaném systému Mobilní rozhlas.  

Od 25.05.2018 bude nutná nová registrace na formuláři, který je k dispozici na recepci MěÚ a pod tímto článkem. Podepsaný formulář je nutné přinést na recepci MěÚ.

Příjemce, u něhož je nová registrace nutná, obdrží informaci SMS nebo emailem (dle jeho v minulosti vybraného způsobu zasílání informací městem).

Kdo nebude přeregistrován, bude automaticky vymazán! Jediným povinným údajem bude telefonní číslo, ulice s čp. a popř. email. Telefonní číslo proto, aby bylo možno vás informovat a ulici s čp. pro třídění zpráv, např. u havárií vody v dané lokalitě. Žádné další údaje za účelem vašeho informování sbírat město nebude.  

Elektronické registrace bude otevřena až po provedení změn v souvislosti s požadavky uvedeného nařízení.

Tajemník

 

 

 

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace

 • Povodňové nebezpečí
 • Varování před výkyvy počasí
 • Zhoršená smogová situace
 • Krizové řízení

Informace z radnice

 • Upozornění na odstávky vody
 • Výpadky elektrické energie či plynu
 • Čištění ulic
 • Umístění kontejnerů na bioodpad
 • Změny úředních hodin institucí
 • Uzavírky silnic
 • Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce

 • Pozvánky na kulturní události
 • Pozvánky na sportovní utkání
 • Informace z cyklostezek
 • Pořádání zábavních akcí pro děti
 • Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba

 • Odpovědi na referenda a ankety
 • Potvrzení účasti na akcích
 • Odsouhlasení záchranných aktivit
 • Názory občanů na dění v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Horní Slavkov

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty
Tel.: 352 350 666
E-mail: podatelna@hornislavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

Bankovní spojení: 19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí

12:00 - 17:00

 

středa

12:00 - 17:00

 

Úřad poskytuje občanům s vážnější zdravotní indispozicí nebo v případech hodných zřetele službu mobilního úřadu pro vyřízení neodkladných úkonů mimo její budovu, popř. i mimo pracovní dobu.

 

Kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT.  

CzechPOINT

Městský úřad nově poskytuje všechny služby CZECHPOINTU i o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.

Služby CZECHPOINTU

 

Na úřadě lze platit platebními kartami

kartykartykarty

 

Bezbariérový přístupBezbariérový přístup v celém objektu MěÚ.

 Přebalovací pult Přebalovací pult - přízemí a 2. patro MěÚ.

 Dětský koutek Dětský mini koutek 2. patro - možnost malování na papír či tabuli.

 

 

Interaktivní turistická mapa

Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

 

 

TIOS                          Kam po Sokolovsku