Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

AKTUALITY

17.01.2020

Termíny svozů odpadů

Svoz bio odpadu a pytlový svoz

Detail

17.01.2020

Jak zlikvidovat jedlé oleje a tuky?

K likvidaci olejů více v článku.

Detail

09.01.2020

Konkurz

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU - na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov

Rada Města Horní Slavkov v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace, zřízené Městem Horní Slavkov. Více v příloze detailu.

Detail

09.01.2020

Starosta prezentoval projekt Dům služeb na regionální konferenci 1

Starosta prezentoval projekt Dům služeb na regionální konferenci

Starosta města Alexandr Terek prezentoval 8. ledna 2020 projekt Dům služeb č.p. 653 na regionální konferenci v Karlových Varech. Náš projekt byl pořadateli konference vybrán jako příklad dobré praxe obnovy zanedbaných objektů a jejich opětovného využití za účelem rozvoje podnikání.

Detail

23.12.2019

PF 2020 - MĚSTO HORNÍ SLAVKOV

PF 2020 - MĚSTO HORNÍ SLAVKOV

PF 2020 - MĚSTO HORNÍ SLAVKOV

Detail

17.12.2019

SENIORSKÁ OBÁLKA

SENIORSKÁ OBÁLKA

Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře. ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency). Pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Více v odkazu detailu.

Detail

16.12.2019

Nové Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov

Nové Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov

Dne 01. 01. 2020 nabývají účinnost tři nové Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov o místních poplatcích. Více v detailu.

Detail

22.11.2019

návrh ozelenění svahu u domu

Bylo vydáno Rozhodnutí o povolení stavby Regenerace sídliště 4.etapa

Vydaným rozhodnutím je povolena úprava veřejných prostranství a výstavba parkovacích ploch za tzv. kravínem v ul. U lesoparku.

Detail

22.11.2019

bezbariérové WC

1. etapa bezbariérových úprav Základní školy ve Školní ulici byla dokončena

Nejdůležitějším prvkem celého projektu byla realizace výtahu v pavilonu II. stupně školy, proto byl také zařazen do 1. realizační etapy projektu v letošním roce.

Detail

22.11.2019

VTA

UKONČENÍ PROVOZU VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

Provozovatel veřejných telefonních automatů (budek), společnost O2 Czech Republic a.s. oznámil, že z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel bude od 01. 01. 2020 UKONČEN JEJICH PROVOZ. VTA jsou umístěny v ul. Poštovní (u objektu bývalé pošty) a v ul. Dlouhá (u ordinace MUDr. Švejdy), provozovatel je postupně v několika etapách odstraní.

Detail

05.11.2019

SLAVKOVŠTÍ HASIČI POTŘEBUJÍ NOVÉ KOLEGY

SLAVKOVŠTÍ HASIČI POTŘEBUJÍ NOVÉ KOLEGY

Zajištění požární ochrany na území města Horní Slavkov má na starosti zřízená jednotka dobrovolných hasičů. Současný početní stav umožňuje pokrytí všech služeb požární ochrany pro obyvatele jen s velkým vypětím. Více informací v příloze.

Detail

01.11.2019

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

S Plánem zimní údržby města (Nařízením rady města č. NR 01/2019) se můžete seznámit v příloze.

Detail

22.10.2019

Slavkovský podzimní kros 2019

Slavkovský podzimní kros - výsledková listina 29. ročníku

V příloze detailu naleznete výsledkovou listinu Slavkovského podzimního krosu.

Detail

17.10.2019

ODSTÁVKA Czech POINT

ODSTÁVKA Czech POINT

V sobotu 26. a neděli 27. října 2019 NEBUDE, vzhledem k CELOSTÁTNÍ ODSTÁVCE informačního systému Czech POINT, tato služba DOSTUPNÁ V MUZEU v Pluhově ulici v Horním Slavkově. Služba legalizace a vidimace (ověřování podpisu a kopie listin) bude k dispozici. Děkujeme za pochopení.

Detail

03.10.2019

Vstup MěÚ

Realizace - bezbariérové úpravy Městského úřadu 1.etapa

Zhotovitelem 1. etapy bezbariérových úprav Městského úřadu je Pavel Radaušer, IČO: 73407780

Detail

27.09.2019

Hospodaření s dešťovou vodou - 1.etapa, Horní Slavkov

Projektová dokumentace stavby

Detail

17.09.2019

REGENERACE SÍDLIŠTĚ - 2.etapa 1

REGENERACE SÍDLIŠTĚ - 2.etapa - otevření ul. Školní

Dnes 17.9.2019 bude v odpoledních hodinách po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby otevřena pro provoz ul. Školní a parkovací plochy před domy č.p. 664-666 v ul. Poštovní.

Detail

17.09.2019

Přerušení dodávky teplé vody do objektů na okruhu výměníkové stanice č.1 1

Obnovení dodávky tepla a teplé vody do objektů na okruhu výměníkové stanice č.1 - aktualizovaná informace

Havárie na přívodním potrubí tepla do výměníkové stanice u prodejny COOP byla opravena, včera v 18.30 hod byla obnovena dodávka tepla a teplé vody do všech napojených objektů. Následně budou probíhat zemní práce v prostoru zahrady mateřské školy a před plotem zahrady v ul. U Lesoparku.

Detail

12.09.2019

Revitalizace domu služeb č.p. 653 pokračuje 1

Revitalizace domu služeb č.p. 653 pokračuje

Zhotovitel stavby společnost TIMA s.r.o., pokračuje bouracími pracemi a statickým zajištěním stropů bývalé tělocvičny, dle předpokládaného harmonogramu stavby.

Detail

12.09.2019

Hospodaření s dešťovou vodou 1

Hospodaření s dešťovou vodou

Realizace stavby byla zahájena s vybraným zhotovitelem, společností Designstav Karlovy Vary s.r.o.

Detail

18.01.2020 - 19.01.2020

18. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HORNÍ SLAVKOV

18. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HORNÍ SLAVKOV

Tentokrát na téma „Benátská noc“ K tanci a poslechu hrají Timbre Music. Moderuje Petr Čimpera. Hosté: TO ZUŠ Horní Slavkov, Genny Ciatty, Živé sochy aj.

Detail

07.02.2020

HERNÍ ODPOLEDNE – UNO

HERNÍ ODPOLEDNE – UNO

Herní odpoledne pro děti i dospělé ve hře UNO.

Detail

08.02.2020

Kino - LVÍ KRÁL

Kino - LVÍ KRÁL

USA, 2019, 118 min. Animovaný / Dobrodružný / Drama / Rodinný / Muzikál

Detail

10.02.2020

DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA – MASOPUSTNÍ POHÁDKA

DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA – MASOPUSTNÍ POHÁDKA

Po mrazivém lednu je tu nejveselejší, ale také nejkrásnější měsíc v roce – Únor. To znamená, že sněženky nedočkavě vystrkují hlavičky a dokonce nedočkavý skřivánek Vánek musí zpívat …. Veselá hudební pohádka pro malé i velké diváky.

Detail

12.02.2020

BATOLATA V KNIHOVNĚ

BATOLATA V KNIHOVNĚ

Hrátky s batolátky na téma „Polámal se mraveneček“.

Detail

 

Rozesílání informačních SMS a ochrana osobních údajů (GDPR)

MR

Vážení občané,

dnem 25.05.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro ochranu osobních údajů tzv. GDPR. Nejedná se sice o revoluční nařízení v ochraně osobních údajů, nicméně přeci jen přináší změny. Ty se promítnou i do městem zasílaných informačních SMS či emailů v používaném systému Mobilní rozhlas.  

K datu 25.05.2018 bude nutná nová registrace na formuláři, který je k dispozici na recepci MěÚ, ve Slavkovském zpravodaji 6/2018 a pod tímto článkem. Podepsaný formulář je nutné přinést na recepci MěÚ.

Příjemce, u něhož je nová registrace nutná, obdrží informaci SMS nebo emailem (dle jeho v minulosti vybraného způsobu zasílání informací městem).

Kdo nebude přeregistrován, bude automaticky vymazán! Jediným povinným údajem bude telefonní číslo, ulice s čp. a popř. email. Telefonní číslo proto, aby bylo možno vás informovat a ulici s čp. pro třídění zpráv, např. u havárií vody v dané lokalitě. Žádné další údaje za účelem vašeho informování sbírat město nebude.  

Elektronické registrace bude otevřena až po provedení změn v souvislosti s požadavky uvedeného nařízení.

Tajemník

 

 

 

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace

 • Povodňové nebezpečí
 • Varování před výkyvy počasí
 • Zhoršená smogová situace
 • Krizové řízení

Informace z radnice

 • Upozornění na odstávky vody
 • Výpadky elektrické energie či plynu
 • Čištění ulic
 • Umístění kontejnerů na bioodpad
 • Změny úředních hodin institucí
 • Uzavírky silnic
 • Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce

 • Pozvánky na kulturní události
 • Pozvánky na sportovní utkání
 • Informace z cyklostezek
 • Pořádání zábavních akcí pro děti
 • Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba

 • Odpovědi na referenda a ankety
 • Potvrzení účasti na akcích
 • Odsouhlasení záchranných aktivit
 • Názory občanů na dění v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Horní Slavkov

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty
Tel.: 352 350 666
E-mail: podatelna@hornislavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

Bankovní spojení: 19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí

8:00 - 17:30

úterý

8:00 - 15:00

středa

8:00 - 17:30

čtvrtek

8:00 - 15:00

pátek

8:00 - 13:00

Úřad poskytuje občanům s vážnější zdravotní indispozicí nebo v případech hodných zřetele službu mobilního úřadu pro vyřízení neodkladných úkonů mimo její budovu, popř. i mimo pracovní dobu.

 

Kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT.  

CzechPOINT

Městský úřad nově poskytuje všechny služby CZECHPOINTU i o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.

Služby CZECHPOINTU

 

Na úřadě lze platit platebními kartami

kartykartykarty

 

Bezbariérový přístupBezbariérový přístup v celém objektu MěÚ.

 Přebalovací pult Přebalovací pult - přízemí a 2. patro MěÚ.

 Dětský koutek Dětský mini koutek 2. patro - možnost malování na papír či tabuli.

 

 

Interaktivní turistická mapa

Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

 

 

TIOS                          Kam po Sokolovsku