Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

AKTUALITY

29.09.2020

Omlazení dřevin

Radikální zmlazení okrasných dřevin na náměstí

Vážení občané, dnes bylo započato radikální odborné zmlazení okrasných dřevin na náměstí pro příští vegetační období těchto dřevin.

Detail

22.09.2020

anketa

ANKETA O ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU MĚSTA

Město Horní Slavkov vyzývá občany ke spolupráci ve věci identifikace slepých míst "Městského dohlížecího kamerového systému", tedy lokalit, kde cítíte potřebu monitorování veřejného prostoru, ať už z důvodu ochrany majetku nebo bezpečnosti. Více v detailu.

Detail

22.09.2020

Důležité informace pro rodiče žáků ZŠ Školní 1

Důležité informace pro rodiče žáků ZŠ Školní

Pro zajištění maximální bezpečnosti žáků bude dnes provedena Hasičským záchranným sborem důkladná dezinfekce vybraných tříd a společných prostor v objektu ZŠ ve Školní ulici. Školní výuka započne ve středu 23. 09. 2020 podle rozvrhu. Děti, kterým byla nařízena karanténa, se při příchodu do školy musí prokázat zprávou Krajské hygienické stanice o negativním testu na COVID-19. Vzhledem aktuálnímu vývoji situace v ČR sledujte webové stránky školy, viz odkaz v detailu.

Detail

17.09.2020

Nefunkční kabelová televize

VÝPADEK SIGNÁLU KABELOVÉ TELEVIZE

Informujeme občany, že VÝPADEK SIGNÁLU KABELOVÉ TELEVIZE je způsoben přerušením kabelu poskytovatelem mimo město. Zprovoznění signálu záleží na třetí straně. Základní programy jsou zajištěny. Děkujeme za pochopení, Technické služby, s.r.o.

Detail

17.09.2020

Covid

Aktuálně o koronaviru

Aktuální mimořádná a ochranná opatření a informace Ministerstva zdravotnictví ke covid-19 viz detail.

Detail

16.09.2020

Vážení spoluobčané

Bohužel došlo i na naše město, což se při současné situaci dalo očekávat. V našem městě byl potvrzen případ onemocnění COVID-19. Pozitivní případ má přímou vazbu k Základní škole, Školní ulice. Jsou přijímána veškerá nutná opatření, vše v souladu pokyny Hygienické stanice. Prosím sledujte dostupné informace na webu školy. Z preventivních důvodů jsme přistoupili i k opatření v rámci městského úřadu. Prosím buďte na sebe opatrní a ohleduplní vůči ostatním. Děkuji Alexandr Terek, starosta

Detail

14.09.2020

škola pohled

Regenerace sídliště 3. etapa - úpravy veřejných prostranství a vstupu do budovy školy

Předmětem realizace 3. etapy není jen dopravní stavba v ul. Poštovní ale také úpravy veřejných prostranství před budovou 2. základní školy a stavební úpravy celých vstupních schodišť, která v podobě v jaké je známe dnes přestanou existovat. Nahrazeny budou systémem ramp a odpočinkových stupňů, kde se budou moci děti před zahájením vyučování shromáždit, aby uvolnily chodníky a přilehlou komunikaci. Nově vznikne tartanová plocha s netradičním mobiliářem, také určená pro trávení času před a po výuce. Zhotovitelem stavby bude společnost TIMA, obchodně výrobní služby s.r.o., práce budou zahájeny v květnu příštího roku. Vizualizace projektu je dostupná na tomto odkazu https://youtu.be/udlxiIOkz_s

Detail

14.09.2020

Habr

Projektová dokumentace stavby Parkovací plochy Poštovní Školní SO 12a a 12b - realizace roku 2020

Součástí realizace této etapy, která již byla zahájena, nejsou jen podélná stání pro automobily ale také souvislá rekonstrukce povrchu horní poloviny ul. Poštovní a části ul. Větrná vč. křižovatky s ul. Školní, dvě kontejnerová zastřešená hnízda pro tříděné odpady a chodník s podélnými stáními u č.p. 685-687. Právě u tohoto bytového domu bylo při kontrolním dnu stavby rozhodnuto o vypuštění jednoho stání z důvodu záchrany vzrostlého solitérního habru, který je významným prvkem mikroklimatu v lokalitě. Původně měl být strom dle projektové dokumentace pokácen, tato nutnost byla ověřena také geodetickým vytýčením polohy stavby. Další plánované kácení v souvislosti s touto realizací pak bude provedeno u štítové strany budovy č.p. 692 a 693, kde přijdeme o břízu a dva jehličnany kvůli vytvoření prostoru pro kontejnerové hnízdo tříděného odpadu.

Detail

10.09.2020

Lípa v Nádražní ulici

Lípa v Nádražní ulici

Vážení občané, s politováním vám sděluji, že na podzim dojde k pokácení lípy v ulici Nádražní. Více v detailu.

Detail

09.09.2020

Snažíme se o obnovu linky z/do Plzně

Snažíme se o obnovu linky z/do Plzně

Dnem 19. 03. 2020 byl v souvislosti s mimořádnými opatřeními do odvolání přerušen provoz přímých dálkových linek 481 232 a 481 650 ze Sokolova do Plzně a zpět provozovaných spol. Autobusy Karlovy Vary, a.s. Dočasné přerušení se ode dne 01. 09. 2020 změnilo na zrušení.

Detail

09.09.2020

Nařízení ředitele Základní školy v Nádražní ulici v souvislosti s COVID-19

Nařízení ředitele Základní školy v Nádražní ulici v souvislosti s COVID-19

Od pondělí 14.09.2020 je nošení roušek nařízeno všem žáků, pedagogům a správním zaměstnancům ve společných prostorách školy. Více v příloze detailu.

Detail

04.09.2020

Těžba lithia - veřejná vyhláška

Těžba lithia - veřejná vyhláška

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského vyvěšuje veřejnou vyhlášku - Žádost o vydání povolení hornické činnosti na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov - odkaliště, číslo ložiska 3268600, dle předkládané dokumentace POPD Horní Slavkov. Více v detailu.

Detail

03.09.2020

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dne 30. 09. 2020 uplyne splatnost místního poplatku za odpady a místního poplatku za psy za 2. pololetí 2020. Více v detailu.

Detail

01.09.2020

Gastro

Dům služeb Horní Slavkov - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE GASTROPROVOZOVNY

Pronájem nebytových prostor nacházejících se v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 653 Horní Slavkov. Pronajímané nebytové prostory jsou určeny a vybaveny pro provozování gastronomických služeb. Více v detailu a příloze.

Detail

31.08.2020

Roušky

Od 1. září na městský úřad pouze s rouškou

Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Výjimky a aktualizovaná opatření naleznete vždy na stránkách ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Detail

27.08.2020

Stávající stav Hřiště

Realizace - Rekonstrukce hřiště ZŠ Nádražní ulice

Dne 31.08.2020 je naplánováno předání a převzetí staveniště zhotoviteli Algon, a.s.

Detail

25.08.2020

Větrná

Stavba "Bezbariérový chodník v ulici Větrná" byla zahájena

Jedná se o výstavbu nového levostranného chodníku v ulici Větrná od křižovatky s ul. Nová,stavba je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vysoutěžený zhotovitel společnost KV Realinvest s.r.o. práce provede za 3.097.833,- Kč bez DPH, předpokládaný termín dokončení je 20.11.2020.

Detail

25.08.2020

parkoviště

Regenerace sídliště - 3. etapa

Dopravní část této etapy z Programu regenerace sídliště, kterou tvoří horní polovina Poštovní ulice od č.p. 669-664 vč. spojovací čísti mezi ul. Školní a Dlouhá byla zadána vybranému zhotoviteli společnosti HL Bohemia s.r.o. za 6.179.486,- Kč bez DPH, realizace stavby byla již zahájena a potrvá do poloviny prosince tohoto roku. Úprava veřejného prostranství a vstupu do budovy školy je plánována na léto roku 2021 a byla zadána zhotoviteli TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby za 10.452.871,- kč bez DPH.

Detail

30.09.2020

TVOŘIVÉ DÍLNY ANEB VÝTVARNÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ

TVOŘIVÉ DÍLNY ANEB VÝTVARNÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ

První informační schůzka k průběhu a organizaci výtvarného kurzu.

Detail

 

Rozesílání informačních SMS a ochrana osobních údajů (GDPR)

MR

Vážení občané,

dnem 25.05.2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro ochranu osobních údajů tzv. GDPR. Nejedná se sice o revoluční nařízení v ochraně osobních údajů, nicméně přeci jen přináší změny. Ty se promítnou i do městem zasílaných informačních SMS či emailů v používaném systému Mobilní rozhlas.  

Od 25.05.2018 bude nutná nová registrace na formuláři, který je k dispozici na recepci MěÚ a pod tímto článkem. Podepsaný formulář je nutné přinést na recepci MěÚ.

Příjemce, u něhož je nová registrace nutná, obdrží informaci SMS nebo emailem (dle jeho v minulosti vybraného způsobu zasílání informací městem).

Kdo nebude přeregistrován, bude automaticky vymazán! Jediným povinným údajem bude telefonní číslo, ulice s čp. a popř. email. Telefonní číslo proto, aby bylo možno vás informovat a ulici s čp. pro třídění zpráv, např. u havárií vody v dané lokalitě. Žádné další údaje za účelem vašeho informování sbírat město nebude.  

Elektronické registrace bude otevřena až po provedení změn v souvislosti s požadavky uvedeného nařízení.

Tajemník

 

 

 

Co Vás čeká za zprávy?

Krizová komunikace

 • Povodňové nebezpečí
 • Varování před výkyvy počasí
 • Zhoršená smogová situace
 • Krizové řízení

Informace z radnice

 • Upozornění na odstávky vody
 • Výpadky elektrické energie či plynu
 • Čištění ulic
 • Umístění kontejnerů na bioodpad
 • Změny úředních hodin institucí
 • Uzavírky silnic
 • Upozornění na termíny a povinnosti

Kulturní a sportovní akce

 • Pozvánky na kulturní události
 • Pozvánky na sportovní utkání
 • Informace z cyklostezek
 • Pořádání zábavních akcí pro děti
 • Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba

 • Odpovědi na referenda a ankety
 • Potvrzení účasti na akcích
 • Odsouhlasení záchranných aktivit
 • Názory občanů na dění v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Horní Slavkov

Adresa
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov

Kontakty
Tel.: 352 350 666
E-mail: podatelna@hornislavkov.cz

ID datové schránky: pm6bqn3

IČO: 00259322

Bankovní spojení: 19-0862175349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí

8:00 - 17:30

úterý

8:00 - 15:00

středa

8:00 - 17:30

čtvrtek

8:00 - 15:00

pátek

8:00 - 13:00

Úřad poskytuje občanům s vážnější zdravotní indispozicí nebo v případech hodných zřetele službu mobilního úřadu pro vyřízení neodkladných úkonů mimo její budovu, popř. i mimo pracovní dobu.

 

Kontaktní místo veřejné správy, tzv. CzechPOINT.  

CzechPOINT

Městský úřad nově poskytuje všechny služby CZECHPOINTU i o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.

Služby CZECHPOINTU

 

Na úřadě lze platit platebními kartami

kartykartykarty

 

Bezbariérový přístupBezbariérový přístup v celém objektu MěÚ.

 Přebalovací pult Přebalovací pult - přízemí a 2. patro MěÚ.

 Dětský koutek Dětský mini koutek 2. patro - možnost malování na papír či tabuli.

 

 

Interaktivní turistická mapa

Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

 

 

TIOS                          Kam po Sokolovsku