Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Do akčního plánu města byl zařazen projekt fotovoltaických elektráren na našich vybraných budovách. V současnosti jsou zpracovány studie technických řešení pro budovy městského úřadu, kulturního domu, školy Šance a administrativní budovy technických služeb. Součástí přípravy jednotlivých projektových dokumentací těchto staveb je také geodetické zaměření střech těchto budov z dronu, získaná data budou následně použita projektanty pro vyhotovení projektových dokumentací a požárně bezpečnostních řešení staveb. Snímkování proběhne v době od 24.2. do 26.2., dron bude startovat z pozemků přilehlých ke snímkovaným budovám. Elektrárny jsou vždy navrženy v maximální kapacitě, kterou umožní situování střech, jejich statika a poloha různých zařízení, odvětrání, výlezů a podobných prvků, které jsou na střechách umístěny, každá pak bude doplněna bateriovým úložištěm vyrobené energie. FVE na budově úřadu a kulturního domu by mohly být realizovány za spoluúčasti dotačních prostředků z operačního programu životní prostředí již v následujícím roce. Realizace těchto dílčích projektů budou následně zapojeny do systému komunitní energetiky města, který připravujeme ve spolupráci s týmy odborníků z ČVUT. 

Zprávy