Obsah

Dům služeb č.p. 653

Revitalizace zchátralého domu č.p. 653 v ulici Dlouhá (u vodotrysku) povede k rozšíření nabídky prostorů pro drobné podnikání, zejména v oblasti maloobchodu a služeb. Významnou změnou bude "otevření" prostorů v 1. NP směrem do přilehlého parku, jehož podoba dozná taktéž značných změn. Zákaznící budou tedy do provozoven v 1. NP vstupovat přímo z "ulice", což zajisté tyto prostory zatraktivní zejména pro maloobchodní prodej. Ve 2. NP je projektováno 7 podnikatelských prostorů o ploše 35-50 m2. Na tomto podlaží je předpoklad provozování drobných služeb, příp. kanceláří. Ve 3. NP je plánován tzv. coworkingový pracovní prostor pro krátkodobé využívání (k dispozici nezbytné kancelářské vybavení a dále kuchyňka, relax zóna) a prostor pro 2 sdílené kanceláře/zasedací místnosti opět pro krátkodobé použití (např. setkání s klienty).

Celý objekt je plánován jako plně bezbariérový.

Rozpočtované náklady na realizaci projektu jsou přibližně 32 mil. Kč. Předpokladem realizace je získání dotace ve výši přibližně 20 mil. Kč z dotačního programu agentury CzechInvest.

Předpoklad realizace projektu je v letech 2019 - 2020.

Zprávy

Otevření Domu služeb

Dům služeb je otevřen pro veřejnost

Ve čtvrtek 1.10.2020 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný Dům služeb. Nyní tak již plně slouží veřejnosti. celý text

aktualita, ostatní | 2. 10. 2020 | Autor: Jan Kvasnička
653

Stavba "Dům služeb v č.p. 653" byla zkolaudována

Modernizace domu služeb byla dokočena v souladu se smlouvou o dílo, zhotovitel společnost TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, dokončil práce ve sjednaném termínu, celkové náklady dle smlouvy měly být 32.399.265,- Kč bez DPH a byly překročeny o 4,94%. Pro užívání stavby byl vydán dne 24.8.2020 kolaudační souhlas. Zahájení provozu budovy předpokládáme k 1.10.2020. celý text

aktualita, ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic
Dům služeb č.p. 653

Stavba modernizace domu služeb č.p. 653

Průběh stavebních prací pokračuje dle dohodnutého harmonogramu, na konec měsíce dubna plánujeme pro zájemce o pronájem možnou prohlídku prostor. Rozestavěnost je zachycena na přiložených fotografiích. celý text

aktualita, ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic
Starosta prezentoval projekt Dům služeb na regionální konferenci 1

Starosta prezentoval projekt Dům služeb na regionální konferenci

Starosta města Alexandr Terek prezentoval 8. ledna 2020 projekt Dům služeb č.p. 653 na regionální konferenci v Karlových Varech. Náš projekt byl pořadateli konference vybrán jako příklad dobré praxe obnovy zanedbaných objektů a jejich opětovného využití za účelem rozvoje podnikání. celý text

aktualita, ostatní | 9. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Dům služeb č.p. 653

Projektová dokumentace stavby celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Odbor majetku a investic
Revitalizace domu služeb č.p. 653 pokračuje  1

Revitalizace domu služeb č.p. 653 pokračuje

Zhotovitel stavby společnost TIMA s.r.o., pokračuje bouracími pracemi a statickým zajištěním stropů bývalé tělocvičny, dle předpokládaného harmonogramu stavby. celý text

aktualita, ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Odbor majetku a investic
pohled řešení fasády vstupní strany

Realizace stavby revitalizace bývalého domu služeb č.p. 653 byla zahájena

V otevřeném výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací zvítězila společnost TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 477/9 36017 Karlovy Vary, IČ: 40523284, s částkou 32 399 265,48 Kč bez DPH. celý text

ostatní | 15. 8. 2019 | Autor: Odbor majetku a investic
Dotaci na revitalizaci Domu služeb č.p. 653 jsme získali 1

Dotaci na revitalizaci Domu služeb č.p. 653 jsme získali

Na plánovanou revitalizaci Domu služeb (č.p. 653, u "vodotrysku") jsme obdrželi od Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci ve výši 20,2 mil. Kč. Kompletní rekonstrukce objektu a přilehlého parku by měla být dokončena v polovině roku 2020. celý text

aktualita, ostatní | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu