Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Bezbariérové úpravy ZŠ Školní

Projekt bezbariérových úprav základní školy ve Školní ulici představuje téměř komplexní zpřístupnění budov školy a školního hřiště osobám se sníženou schopností pohybu. Řešení projektu zahrnuje bezbariérové zpřístupnění všech nadzemních podlaží budovy 2. stupně včetně školní jídelny, a to prostřednictvím výtahu. V 1. a 3. NP budovy 2. stupně budou vybudována bezbariérová WC. Těmito opatřeními bude zajištěna dostupnost veškerých učeben (včetně odborných) žákům s omezenou schopností pohybu.

Pro imobilní žáky na 1. stupni se předpokládá využití třídy na 1. NP. Z tohoto důvodu bude bezbariérově přístupné pouze toto patro, kde taktéž vznikne bezbariérové WC.

Pomoci výtahu bude zpřístupněn pavilon tělocvičen. Zde dojde k úpravám stávajích šaten a sociálního zařízení do bezbariérového standardu. Vchod na školní hřiště od tělocvičen bude doplněn o šikmou rampu. Pro bezbariérový pohyb mezi dvěma úrovněmi školního hřiště bude doplněna šikmá rampa.

Celkové rozpočtované náklady na realizaci těchto úprav jsou přibližně 7 mil. Kč vč. DPH. Projekt je součástí záměru bezbariérové trasy č. 2. Spolufinancování realizace je plánováno z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Realizace je plánována ve 2 etapách, a to v roce 2019 a 2020.

Zprávy

Bezbariérové úpravy ZŠ Školní budou letos pokračovat

V letošním roce bude realizována závěrečná etapa bezbariérových úprav objektů ZŠ Školní. Realizovány budou stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičen, bezbariérový přístup na školní hřiště, do šaten 1. stupně a do átria mezi budovami 1. a 2. stupně. Na každém podlaží budovy 2. stupně bude vybudována bezbariérové sociální zařízení.
Celkové rozpočtované náklady akce činí 6,5 mil. Kč vč. DPH, z čehož polovina bude hrazena z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. celý text

aktualita, ostatní | 7. 2. 2021 | Autor: Jan Kvasnička
bezbariérové WC

1. etapa bezbariérových úprav Základní školy ve Školní ulici byla dokončena

Nejdůležitějším prvkem celého projektu byla realizace výtahu v pavilonu II. stupně školy, proto byl také zařazen do 1. realizační etapy projektu v letošním roce. celý text

ostatní | 22. 11. 2019 | Autor: Odbor majetku a investic

Bezbariérové úpravy ZŠ Školní

Projektová dokumentace stavby celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Odbor majetku a investic
Bezbariérové úpravy ZŠ Školní 2

Bezbariérové úpravy ZŠ Školní

Výuka v Základní škole v ulici Školní nebude stavbou nijak omezena. celý text

aktualita, ostatní | 30. 8. 2019 | Autor: Odbor majetku a investic