Obsah

Park na křižovatce ulic Dlouhá a Sportovní, místními známý jako park "U vodotrysku" byl vybudován koncem 60. let 20. století. Změny nastalé v souvislosti s rekonstrukcemi přilehlé křižovatky a Domu služeb (č.p. 653) si vyžádaly i přípravy revitalizace samotného parku.

Cílem revitalizace parku je jednak úprava vedení parkových cest tak, aby plynule navazovaly na stávající přechody pro chodce a místa pro přecházení v přilehlých ulicích. Významnějším důvodem, pro který bylo k revitalizaci přistoupeno, je zásadní změna přístupu do rekonstruovaného Domu služeb. Do rekonstruované budovy se bude nově vcházet právě přímo z parku, který bude na Dům služeb plynule napojen.

Základní koncept parku bude zachován, centrálním prvkem bude nadále vodní prvek v podobě hmotově subtilnější fontány oproti současnému stavu. Novým výrazným prvekm bude půlkruhové loubí s posezením, oddělující park od přilehlého chodníku a křižovatky.

Rekonstrukce parku plynule naváže na rekonstrukci objektu Domu služeb. S realizací je tedy počítáno od přibližně srpna do listopadu 2020.

Vizualizace budoucího stavu k prohlédnutí zde.

 

 

Zprávy

Některé dřeviny v parku u domu služeb budou opětovně posouzeny dendrologem 1

Některé dřeviny v parku u domu služeb budou opětovně posouzeny dendrologem

Z důvodu blížícího se konce vegetačního klidu jsme zahájili plánované kácení dřevin v prostoru parku u domu služeb. celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic