Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Užitečné odkazy

 

Územní plán města Horní Slavkov

 • Úplné znění Územního plánu Horní Slavkov po vydání změny č. 1 a 2

web: http://www.sokolov.cz/uzemni_plany/vydane/horni-slavkov-31732

 

GEOPORTÁL

 • je základní internetový zdroj veřejnosti přístupných map a informací o území Horního Slavkova

web: http://geoportal.gepro.cz/OBCE/horni_slavkov*#/

 

Krajská správa a údržba silnic 

web: https://www.ksusk.cz/ 

 

MPO-EFEKT.cz

 • informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu

Cílem portálu je informovat o podpoře státu v prosazování energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Prezentovány jsou hlavní aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY, ze kterých je možné získat dotace či jiný druh finanční podpory na projekty úspory energie a efektivního využívání energie. Najdete zde zejména státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - PROGRAM EFEKT, ale také přehled dalších národních a evropských dotačních programů.

Můžete využít ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie.

web: http://www.mpo-efekt.cz/cz

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

 • informace o vlastnictví, využití, ochraně, výměře apod. pozemků a staveb

web: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

Geoportál Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

 • mapový portál – katastrální mapa, ortofoto, základní mapa ČR, data ZABAGED (zákl. báze geografických dat) a další

web: http://geoportal.cuzk.cz/(S(xypezz45nnnr32fmp4uc3s45))/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=prohlizet

 

Informační portál Karlovarského kraje a Krajského úřadu Karlovarského kraje

web: http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

Mapové portály Karlovarského kraje

 • základní mapy, územně analytické podklady, účelová mapa povrchové situace a další

web: http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map

 

Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (informační portál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)

 • základní informace, kontakty, úřední deska, charakteristika oblasti a další

web: http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/

 • mapový server v oblasti ochrany přírody

web: http://webgis.nature.cz/mapomat/

 

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti

 • základní informace, kontakty, konzultační dny pro veřejnost atd.

web: http://www.npu.cz/uop-lo/

 

Informační portál města Sokolov a Městského úřadu Sokolov

web: http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=75

 

Rezervační systém MěÚ Sokolov

 • možnost registrace pro přednostní odbavení na úřadě - občanské průkazy, cestovní pasy, registr vozidel, řidičů apod.

web: http://zvaci.mu-sokolov.cz/tetronik/services.php

 

INFORMACE O EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 • možnost zajištění informací o inženýrských sítích na Vašem pozemku on-line

 

Služba vyjadřování se k existenci inženýrských sítí

web: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/karlovarsky-kraj/ 

 

ČEZ, Distribuce, a.s. - Sdělení o existenci sítí (elektrozařízení)

web: https://geoportal.cezdistribuce.cz

 

GasNet (innogy) - Sdělení k existenci sítí (plynárenské zařízení)

web: https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/

 

Česká telefonická infrastruktura a.s. (CETIN) – Sdělení k existenci sítí (elektronické komunikace)

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - Sdělení k existenci sítí (vodovod a kanalizace)

web: https://www.vodakva.cz/cs/online-formulare/zadosti-a-zmeny-online/zadost-o-zakresy-siti.html

 

Telco Pro Services, a.s. - Sdělení k existenci sítí (telekomunikační zařízení energetiky)

web: https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ves.aspx

 

 

 

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

A SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

 

 

FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

sdružení Pomoc v nouzi (dluhové poradenství)

ul. Jednoty 654, Sokolov

otevřeno každé úterý 09.00 – 15.30

ul. Jiráskova 763, Sokolov

otevřeno každé pondělí a středu 09.00 – 15.30

 

tel. kontakt 730 154 922

e-mail: poradna@pomocvnouziops.cz

 

Mgr. Lucie Petránková (právní poradna zdarma)

Městský úřad Sokolov

Rokycanova 1929, Sokolov

č. dveří 205

každé první pondělí v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin

nutno předem objednat na tel. č. 725 405 067

 

Kancelář finančního arbitra (řeší spory z platebního styku, spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování)

Legerova 1581/69, 110 00  Praha 1

tel. kontakt:  257 042 094

e-mail: arbitr@finarbitr.cz

web: https://www.finarbitr.cz/cs/

 

 

LINKA BEZPEČÍ ( pomoc dětem)

bezplatná nonstop linka 116 111

e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

chat: http://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

 

 

Poradna pro bezpečný internet

e-mail: helpline@saferinternet.cz

web: www.pomoconline.cz

 

 

POMOC RODINĚ V PROBLÉMOVÉ SITUACI

 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

web: www.sancedetem.cz/hledam-pomoc

 

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

DOMOVY PRO SENIORY

 

Pečovatelská služba, příspěvková organizace

Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

tel. kontakt: 352 698 316, 602 297 606

 

Vila MARIA – domov pro seniory

DOP-HS s. r. o.

Bergmannova 140, 356 04  Dolní Rychnov

tel. kontakt: 352 628 698, 352 678 334

e-mail: info@dop-hc. cz

web: www.dop-hc.cz

 

Dům klidného stáří s. r. o.

Kraslická 26, Svatava

tel. kontakt: 352 629 867, 722 937 100

e-mail: dkssocialni@gmail.com

web: www.klidne-stari.cz

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

Perninská 975

362 21  Nejdek

tel. kontakt: 353 176 737, 736 755 280

e-mail: sekretariat@rehos-nejdek.cz

web: http://www.rehos-nejdek.cz/

 

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou

Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Tepelská 752/22

353 01  Mariánské Lázně

tel. kontakt: 354 416 210, 724 755 919

e-mail: reditelka@dsml.cz

web: www.dsml.cz

 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

TOREAL s. r. o.

Lázeňská 174

356 01  Královské Poříčí

tel. kontakt: 352 695 981

fax: 352 695 981

e-mail: toreal@seznam.cz

 

 

 

AZYLOVÉ DOMY

 

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Klicperova 4, 350 01  Aš

tel. kontakt: 354 528 808, 737 237 344

e-mail: azylas@as.charita.cz

web: www.farcharitas.cz

 

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary

Svobodova 348/14, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 353 434 228

e-mail: dmd@charitakv.cz

web: www.charitakv.cz

 

Pomoc v nouzi, o. p. s.

Azylový dům v Sokolově

Fibichova 852, Sokolov

tel. kontakt: 733 729 819

e-mail: ad.sokolov@pomocvnouziops.cz

web:​​​​​​​ www.sweb.cz/pomocvnouziops

 

Centrum sociálních služeb Armády spásy

Nákladní 205/7, 360 05  Karlovy Vary

tel. 773 770 165

web:​​​​​​​ https://armadaspasy.cz/pobocky/karlovy-vary/centrum-socialnich-sluzeb/

 

Dům sv. Petra – azylové zařízení pro muže

Farní charita Prachatice

Záblatí 38, PSČ 384 33

tel. kontakt: 388 310 979

e-mail: vedouci.azyl.muzi@prachatice.charita.cz

web:​​​​​​​ https://prachatice.charita.cz/sluzby-a-projekty/dum-sv-petra-pro-muze/

 

 

DROGOVÁ PREVENCE (kontaktní zařízení)

 

Kotec, o. s., K-centrum

Marie Majerové 1764

356 05  Sokolov

tel. kontakt: 739 570 103

e-mail: vs.tp.sokolov@kotec.cz

web:​​​​​​​ www.kotec.cz

 

Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice

tel. kontakt: 266 727 979

e-mail: Inko@linkabezpeci.cz

web:​​​​​​​ http://www.linkabezpeci.cz

linka bezpečí: 116 111

rodičovská linka: 606 021 021

 

důležité internetové adresy:

www.sananim.cz

www.drogy-info.cz

www.drogy.net

 

 

SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje

Rokycanova 1756, Sokolov

tel. kontakt: 352 628 788, 602 340 482

email: sokolov@sluzbypostiženym.cz

web:​​​​​​​ https://www.sluzbypostizenym.cz/

bez omezení věku, také půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.

Služby pro nevidomé a slabozraké

Středisko Sokolov, ul. Jednoty 1628 (budovy HDB)

tel. kontakt: 731 446 281

e-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz

 

Středisko Karlovy Vary, Stará Kysibelská 602 (penzion Hestie)

tel. 353 226 9511

e-mail: kancelář.fyflocentrum.@seznam.cz

 

web: http://www.tckv.cz/

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Specifické poradenství pro sluchově postižené – Sokolov

Rokycanova 1975, Sokolov

tel. kontakt: 352 628 788

e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz

web: http://www.snncr.cz/

 

občanské sdružení Dveře dokořán

asistenční služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

U Ohře 210/19, Karlovy Vary

tel. kontakt: 353 235 267, 603 107 099

e-mail: spdveredokoran@seznam.cz

web: www.dveredokoran.cz

 

SYMPATHEA, o. p. s.

celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Bulharská 26, 101 00  Praha 10

tel. kontakt:  776 061 541, 723 942 835 (poradna)

e-mail: sympathea@sympathea.cz

web:​​​​​​​ www.sympathea.cz – informace o novinkách v problematice rodičovských aktivit

web:​​​​​​​ www.stopstigma.cz – informace o psychiatrických poruchách a jejich léčbě, anonymní poradna, seznam odborných kontaktů

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově

(osoby s kombinovaným a mentálním postižením, závislost ve III. a IV. stupni)

Slavíčkova 1701, Sokolov

tel. kontakt: 354 224 130

e-mail: dozp@sokolik-po.cz

web:​​​​​​​ http://www.sokolik-po.cz/

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o. s.

poradna pro uživatele sociálních služeb

Slavíčkova 1696, Sokolov

tel. kontakt: 359 808 409

e-mail: sokolov@poradnaprouzivatele.cz

web: http://www.nrzp.cz/

 

Raná péče

Kamenná 40, Cheb

tel. kontakt: 354 694 560, 607 051 012

e-mail: ranapece@szss-cheb.cz

web:​​​​​​​ www.szss-cheb.cz

 

Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE

Táborská 370/37, 360 04  Karlovy Vary

tel. kontakt: 353 220 407, 608 211 299

e-mail: smolinova@volny.cz

web:​​​​​​​ www.smolinova.cz

 

Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 353 434 227

web:​​​​​​​ www.charitakv.cz

 

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ

 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí

J. K. Tyla 461, Sokolov

tel. kontakt: 352 661 418, 736 514 095, 736 514 096

web:​​​​​​​ http://www.pomocvnouziops.cz, www.domacinasili.cz

 

Farní charita Karlovy Vary – krizová pomoc

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 731 433 032, 353 434 ​​​​​​​222

e-mail: dnpc@charitakv.cz

 

Krizová pomoc Domu na půl cesty Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 731 433 032, 353 434 222

e-mail: dnpc@charitakv.cz

 

Intervenční centrum Sokolov

tel. kontakt:  352 661 418

e-mail: intervencni@centrum.cz

 

další kontakty:

centrum krizové intervence  284 016 666

Bílý kruh bezpečí, o.s.            257 317 110

Dona linka (nonstop)             251 511 313

ROSA, o. s.                               241 432 466

Acorus (nonstop linka)          283 892 772

 

 

DOMY NA PŮLI CESTY

 

Dům na půli cesty v Kynšperku nad Ohří

Jana Nerudy 494, Kynšperk

Fibichova 852, Sokolov

tel. kontakt: 359 574 094

e-mail: azyldum@volny.cz

web:​​​​​​​ www.sweb.cz/pomocvnouziops

 

Dům na půl cesty Karlovy Vary

farní charita Karlovy Vary

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 731 433 032, 353 434 222

e-mail: dnpc@charitakv.cz