Obsah

TEXTILNÍ ODPAD

 

Proč třídit?

Oblečení a ložní prádlo, které je v dobrém stavu, se dále využívá na charitativní účely. Zbylý textil se upraví a využije jako surovina pro výrobu netkaných textilií, charitativních přikrývek a pro výrobu technických textilií jako jsou netkané textilie (plstěné výrobky, filtry apod.), charitativní přikrývky, technické textilie (geotextilie, čalounické textilie, izolace aj.).

Co třídit:

Do nádob na textil odkládáme čisté a suché textilie, např. obnošené šatstvo, bytový textil, obuv, hračky apod..

Co nepatří do textilu:

Mokré a špinavé textilie; materiály, které nejsou z textilu.

Kam patří:

Kontejnery označené "TEXTIL". Kontejnery najdete u prodejny COOP v ulici U Lesoparku, Nad Výtopnou, Školní, na parkovišti za městským úřadem, v ulici U Kovárny a na Kounici.

Upozornění ke sběru:

Sběr textilního odpadu zajišťuje pro město Horní Slavkov společnost DIMATEX CS, spol. s r.o. a HEPL TEX, z.s.

Kolik mě to bude stát?

Nic. Pro občany města jsou náklady na sběr textilu zahrnuty v místním poplatku za odpady.

Jak si vedeme

textil

 

Třídění textilu v číslech (rok 2022)

 

Vyprodukováno

Vytříděno

celkem/rok

53 t

17 t

na obyvatele/rok

10,20 kg

3,26 kg