Obsah

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

 

Obaly z plastů a nápojové kartony jsou obvykle označeny

 
1 PET 2 HDPE 4 LDPE 5 PP 6 PS C/PAP  

Proč třídit?

Díky svým specifickým vlastnostem, jako např. pevnosti, trvanlivosti, izolačním či antikorozním vlastnostem plasty stále více nahrazují klasické materiály jakými jsou sklo, papír, dřevo či dokonce kov. Po skončení své životnosti se však stávají problematickým odpadem, se kterým si příroda sama nedokáže poradit. Kromě omezování vzniku těchto odpadů se stává prioritou zejména jejich využívání jako významného zdroje druhotných surovin. U zpracovatele je sebraný plastový odpad přetříděn a tento se pak zpracuje na drť. Vzniklá drť se nadále upravuje čištěním a tepelným zpracováním do finálních produktů, kterými jsou například polyesterová vlákna, která se dále využívají při výrobě koberců, oděvů, tepelných izolací atd.

Co třídit:

Do nádob na plasty odkládáme plastové lahve, kanystry od nápojů, PET lahve, plastové obaly od pochutin, kosmetických přípravků, pracích, čistících a avivážních prostředků, odnosné tašky, obalové folie, pytle, sáčky a další foliové materiály, plastové části domácích spotřebičů, hraček a nejrůznějších výrobků, části obalů a další výrobky z pěnového polystyrenu, stolní a kuchyňské náčiní z plastů, nádoby, přepravky, vědra a další.

DO ŽLUTÝCH NÁDOB MŮŽEME TŘÍDIT I KOVY! Koncový zpracovatel plastů umožnil odkládat do žlutých nádob též kovový odpad: např. plechovky, kovové nádobí, nástroje.

Co nepatří do plastů:

Podlahové krytiny, plastové tapety a textilie, materiály jako je molitan a pryž, elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi a všechny ostatní neplastové předměty, odpadové trubky z PVC a všechny výrobky z tohoto materiálu, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek.

Kam patří:

Žluté (tetrapakové krabice od nápojů oranžové) kontejnery, sběrný dvůr.

SN_zlutaSN:tetrapak

Upozornění ke sběru:

Plastové obaly, PET lahve, tetrapakové obaly od nápojů sešlapejte – nezaberou tolik místa. 

Kolik mě to bude stát?

Nic. Pro občany města jsou náklady na sběr plastů a nápojových kartonů zahrnuty v místním poplatku za odpady.

Jak si vedeme

 

 

 

   

 

plast

 

Třídění plastu v číslech (rok 2022)

 

Vyprodukováno

Vytříděno

celkem/rok

216 t

77 t

na obyvatele/rok

41,5 kg

14,78 kg