Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

KONTAKTY NA POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

 

 

FINANČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

sdružení Pomoc v nouzi (dluhové poradenství)

ul. Jednoty 654, Sokolov

(budova úřadu práce, 3. patro)

otevřeno každé pondělí 8.00 – 15.00

tel. kontakt 359574087

e-mail: poradna@pomocvnouziops.cz

 

Mgr. Lucie Petránková (právní poradna zdarma)

Městský úřad Sokolov

Rokycanova 1929, Sokolov

č. dveří 205

každé první pondělí v měsíci od 14.00 do 16.00 hodin

nutno předem objednat na tel. č. 725405067

 

Kancelář finančního arbitra (řeší spory z platebního styku, spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování)

Legerova 1581/69, 110 00  Praha 1

tel. kontakt:  257042094

e-mail: arbitr@finarbitr.cz

http://www.financniarbitrac.z

 

 

LINKA BEZPEČÍ ( pomoc dětem)

 

bezplatná nonstop linka 116111

e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

chat http://chat.linkabezpeci.cz

poradna pro bezpečný internet www.pomoconline.cz

 

 

POMOC RODINĚ V PROBLÉMOVÉ SITUACI

 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

www.sancedetem.cz/hledam-pomoc

 

 

 

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH, DOMOVY PRO SENIORY

 

Pečovatelská služba, příspěvková organizace

Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

tel. kontakt: 352698316, 602297606

 

Vila MARIA – domov pro seniory

DOP-HS s. r. o.

Bergmannova 140, 356 04  Dolní Rychnov

tel. kontakt: 352628698, 352678334

e-mail: info@dop-hc. cz

www.dop-hc.cz

 

Dům klidného stáří s. r. o.

Kraslická 26, Svatava

tel. kontakt: 352629867, 722937100

e-mail: dkssocialni@gmail.com

www.klidne-stari.cz

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

Osvětimská 975

362 22  Nejdek

tel. kontakt: 353176721, 731233550

e-mail: o.rozcova@ldn-nejdek.cz

www.ldn-nejdek.cz

 

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou

Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Tepelská 752/22

353 01  Mariánské Lázně

tel. kontakt: 354624000

www.dsml.cz

 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

TOREAL s. r. o.

Lázeňská 174

356 01  Královské Poříčí

tel. kontakt: 352695981

fax: 352695981

e-mail: toreal@seznam.cz

 

Městské zařízení sociálních služeb – příspěvková organizace města Karlovy Vary

Domov důchodců

Závodu míru 88/96, Karlovy Vary

tel. kontakt: 353561020

email: dd@kv-mzss.cz

www.kv-mzss.cz

 

AZYLOVÉ DOMY

 

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Klicperova 4. 350 01  Aš

tel. kontakt: 354528800

e-mail: sanovec@dchp.cz, azylas@seznam.cz

www.farcharitas.cz

 

Pomoc v nouzi, o. p. s.

Azylový dům v Sokolově

Fibichova 852, Sokolov

tel. kontakt: 359574012, 722073311

e-mail: azyldum.volny.cz

www.sweb.cz/pomocvnouziops

 

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary

Svobodova 348/14, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 353434228

e-mail: dmd@charitakv.cz

www.charitakv.cz

 

Centrum sociálních služeb Armády spásy

Nákladní 205/7, 360 05  Karlovy Vary

tel. 353569267

e-mail: ad_karlovyvary@czh.salvationarmy.org

 

Dům sv. Petra – azylové zařízení pro muže

Farní charita Prachatice

Záblatí 38, PSČ 384 33

tel. kontakt: 388310979, 732140224, 731848318

e-mail: azyl.zablati@charita.cz

 

 

DROGOVÁ PREVENCE (kontaktní zařízení)

 

Kotec, o. s., K-centrum

Marie Majerové 1764

356 05  Sokolov

tel. kontakt: 608656548

e-mail: sokolov@kotec.cz

www.kotec.cz

 

Sdružení linka bezpečí

Ústavní 91/95

181 21  Praha 8

tel. kontakt: 266727979

fax: 266727976

e-mail: Inko@linkabezpeci.cz

http://www.linkabezpeci.cz

 

telefonní číslo na linku bezpečí: 800155155

telefonní číslo na rodičovskou linku: 283852222

důležité internetové adresy:

www.sananim.cz

www.drogy-info.cz

www.drogy.net

 

 

SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

 

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje

Rokycanova 1756, Sokolov

tel. kontakt: 352628788, 602340482

email: sokolov@sluzbypostizenym.cz

bez omezení věku, také půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

 

TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.

Služby pro nevidomé a slabozraké

Středisko Sokolov, ul. Jednoty 1628 (budovy HDB)

tel. kontakt: 731446281

e-mail: sokolov.tyflocentrum@seznam.cz

Středisko Karlovy Vary, Stará Kysibelská 602 (penzion Hestie)

tel. 3532269511

e-mail: kancelář.fyflocentrum.@seznam.cz

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Specifické poradenství pro sluchově postižené – Sokolov

Hornická 1595, Sokolov

tel. kontakt: 35200588

 

občanské sdružení Dveře dokořán

asistenční služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

U Ohře 210/19, Karlovy Vary

tel. kontakt: 353235267, 603107099, 608645345

e-mail: dveredokoran@seznam.cz

www.dveredokoran.cz

 

SYMPATHEA, o. p. s.

celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Bulharská 26, 101 00  Praha 10

tel. kontakt:  723942835 (poradna)

e-mail: sympathea@sympathea.cz

www.sympathea.cz – informace o novinkách v problematice rodičovských aktivit

www.stopstigma.cz – informace o psychiatrických poruchách a jejich léčbě, anonymní poradna, seznam odborných kontaktů

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově

(osoby s kombinovaným a mentálním postižením, závislost ve III. a IV. stupni)

Slavíčkova 1701, Sokolov

tel. kontakt: 352622351

e-mail: guzanicova@ss-po.cz

www.ss-po.cz

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o. s.

poradna pro uživatele sociálních služeb

Slavíčkova 1696, Sokolov

tel. kontakt: 359808409

e-mail: sokolov@poradnaprouzivatele.cz

 

Raná péče

Dřevařská 13, Cheb

tel. kontakt: 354694560

ranapece@szss-cheb.cz

www.szss-cheb.cz

 

Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE

Táborská 370/37, 360 04  Karlovy Vary

tel. kontakt: 353220407. 353232661

e-mail: smolinova@volny.cz

www.smolinova.cz

 

Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 353434227

www.charitakv.cz

 

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ

 

Intervenční centrum pro oběti domácího násilí

J. K. Tyla 461, Sokolov

Hlavní 280/5, Mariánské Lázně

Dr. Milady Horákové 7, Karlovy Vary

tel. kontakt: 352661418, 736514095, 736514096

www.sweb.cz/pomocvnouziops, www.domacinasili.cz

 

Farní charita Karlovy Vary – krizová pomoc

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 731433032, 353434222

e-mail: dnpc@charitakv.cz

 

Krizová pomoc Domu na půl cesty Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 731433032, 353434222

e-mail: dnpc@charitakv.cz

 

Intervenční centrum Sokolov

tel. kontakt:  352661418

intervencni@centrum.cz

 

další kontakty:

centrum krizové intervence    284016666

Bílý kruh bezpečí, o.s.            257317110

Dona linka (nonstop)             251511313

ROSA, o. s.                            241432466

Acorus (nonstop linka)           283892772

 

 

DOMY NA PŮLI CESTY

 

Dům na půli cesty v Kynšperku nad Ohří

Jana Nerudy 494, Kynšperk

Fibichova 852, Sokolov

tel. kontakt: 359574094

e-mail: azyldum@volny.cz

www.sweb.cz/pomocvnouziops

 

Dům na půl cesty Karlovy Vary

farní charita Karlovy Vary

Svobodova 743/12, 360 17  Karlovy Vary

tel. kontakt: 731433032, 353434222

e-mail: dnpc@charitakv.cz