Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hlášení a evidence pálení

 

HZS Karlovarského kraje využívá pro potřeby operačního a informačního střediska k evidování pálení aplikaci Evidence pálení. Hasiči takové pálení evidují. Toto ohlášení slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Tím dochází k omezení počtu planých výjezdů hasičů. Při samotném pálení si každý musí počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

 

Jak přesně postupovat při nahlašování pálení?

Fyzické osoby před zahájením pálení nahlásí spalování látek přes aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ, kde vyplní jednoduchý formulář a v mapě přesně vyznačí místo.

Důležité informace jsou:

  • Doba pálení – časový údaj od začátku pálení až po úplné uhašení.
  • Odpovědná osoba a její kontakt – je potřeba uvést toho, kdo bude po celou dobu pálení na místě. Kontakt bude sloužit pro případné telefonické ověření operačním střediskem.
  • Místo pálení – vyznačeno přesně v mapě, v poznámce lze popsat např. nejbližší přístupovou cestu.

 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů písemně ohlásit pálení na místně příslušný HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Využitím aplikace evidence pálení nedochází ze strany právnické a podnikající fyzické osoby ke splnění podmínek a povinností, které jsou dány výše zmíněným zákonem. Pro nahlášení spalování hořlavých látek na volném prostranství právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je třeba učinit samostatné podání na HZS Karlovarského kraje se všemi náležitostmi.

 

K hlášení pálení nikdy nevyužívejte čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně k přivolání rychlé pomoci v nouzi.

 

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem HZS Karlovarského kraje.

Více informací zde: https://www.bezport.cz/pdf-generator/1287/single