Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Systém odděleného sběru odpadů Horní Slavkov

 

Předmětem podpory je vytvoření systému pro separaci odpadů na území města Horní Slavkov. V rámci realizace projektu bylo pořízeno 219 nádob pro oddělený sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Dále bylo vybudováno 17 zastřešených kontejnerových stání. Systém odděleného sběru odpadů byl rozšířen o pytlový sběr, pro jehož realizaci byly pořízeny klecové vozíky sloužící pro shromažďování pytlů s tříděným odpadem a potřebné hardwarové a softwarového vybavení pro evidenci pytlového sběru.

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu byly 5.934.899,- Kč, z toho dotace EU činila 5.044.664,- Kč.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Fond soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí