Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obnova děkanství č.p. 178 - statické zajištění objektu

 

V roce 2018 byl objekt děkanství převeden zpět do vlastnictví města Horní Slavkov a započaly práce na jeho záchranu.

V rámci předprojektové přípravy byly zpracovány potřebné průzkumy objektu a bylo provedeno měření budovy za účelem získání 3D bodového mračna exteriéru a interiéru budovy, které sloužilo jako podklad pro vypracování aktualizace zaměření skutečného stavu objektu. 

Dekanstvi.mp4

 

V okolí objektu byly vykáceny náletové dřeviny, proběhlo celkové vyklizení dostupných částí budovy a střešní plášť byl provizorně zabezpečen plachtami.

 

Na kompletní statické zabezpečení nosných konstrukcí objektu byla zpracována projektová dokumentace, dle které se od roku 2021 provádějí jednotlivé etapy prací. 

Dosud byla provedena oprava konstrukce střechy, která zahrnovala odstranění znehodnocených dřevěných prvků, nahrazení novými, případně dle rozsahu poškození byly prvky protézovány. Doplněná tesařská konstrukce byla vyrobena jako replika původní konstrukce. Stávající střešní krytina byla nahrazena střešní krytinou z falcovaného měděného plechu na celoplošném dřevěném bednění. V roce 2022 bylo provedeno horizontální stažení objektu ocelovými táhly v úrovni podlahy 2.NP. V roce 2023 proběhlo horizontální stažení ocelovými táhly v úrovni podlahy 1.NP a oprava nosných konstrukcí podzemních prostor.

 

Na tuto akci Město každoročně čerpá  finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury a z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí.

 

MKČR  KK

Zprávy