Obsah

OBJEMNÝ ODPAD

Co třídit?

Objemným odpadem rozumíme odpad, který se pro svou velikost nevejde do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Mezi objemný odpad patří například starý nebo poškozený a nepoužitelný nábytek, koberec či lino a jiná vybavení bytu, umyvadlo, WC mísa apod.

Co nepatří do objemného odpadu:

Složky odpadu, které je možné zařadit mezi vytříditelné složky - např. vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky, apod.

Kam patří:

Na sběrný dvůr.

Upozornění ke sběru:

Často dochází k ukládání objemného odpadu vedle nádob na směsný komunální odpad či separovaný odpad v domnění, že ho svozová společnost odveze spolu s pravidelným svozem odpadu. Svozové vozy však nejsou ke sběru objemného odpadu uzpůsobeny. Takto odložený odpad je černá skládka a porušení vyhlášky města.

Kolik mě to bude stát?

Nic. Pro občany města jsou náklady na odstranění objemného odpadu ze sběrného dvora zahrnuty v místním poplatku za odpady.