Obsah

OBJEMNÝ ODPAD

Co třídit?

Objemným odpadem rozumíme odpad, který se pro svou velikost nevejde do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Mezi objemný odpad patří například starý poškozený nepoužitelný nábytek a jiná vybavení bytu, umyvadlo, WC mísa apod.

Co nepatří do objemného odpadu:

Složky odpadu, které je možné zařadit mezi jiné vytříditelné složky - např. vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky, apod.

Kam patří:

Na sběrný dvůr.

Upozornění ke sběru:

Často dochází k ukládání objemného odpadu vedle nádob na směsný komunální odpad či separovaný odpad v domnění, že ho svozová společnost odveze spolu s pravidelným svozem odpadu. Svozové vozy však nejsou ke sběru objemného odpadu uzpůsobeny. Takto odložený odpad je černá skládka.

Kolik mě to bude stát?

Nic. Pro občany města jsou náklady na odstranění objemného odpadu ze sběrného dvora zahrnuty v místním poplatku za odpady.