Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinné informace dle GDPR

Městský úřad Horní Slavkov v souladu s nařízením GDPR vede a zveřejnuje Záznamy o činnostech zpracování Čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR , záznamy o činnostech jsou vedeny dle jednotlivých agent.

Městský úřad Horní Slavkov v souladu s nařízením GDPR, zveřejněním záznamů o činnostech informuje subjekty údajů dle Čl. 13  nařízení GDPR.

 

Přehled účelu zpracování - Oddělení kancelář starosty a tajemníka (OKST)

Přehled účelu zpracování - Odbor správní a vnitřních věcí (OSVV)

Přehled účelu zpracování - Odbor finanční (FO)

Přehled účelu zpracování - Odbor majetku a investic (OMI)

Přehled účelu zpracování - Odbor správy bytových a nebytových prostor (OSBNP)

Přehled účelu zpracování - Odbor výstavby a životního prostředí

 

Správce: 

Městský úřad Horní Slavkov
Dlouhá 634/12
357 31 Horní Slavkov
datová schránka -  pm6bqn3 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

​Františka Hesová
e-mail: frantiska.hesova@hornislavkov.cz
tel. č.: 352 350 681

 

Úkoly pověřence:

1. Sleduje soulad vnitřní praxe úřadu s právní úpravou ochrany osobních údajů.

2. Spolupracuje s dozorovým úřadem.

3. Zajištuje kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace.

4. Poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitoruje jeho uplatňování.