Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Regenerace sídliště - etapa 3

Označení etapy dle Projektu regenerace sídliště: SO 12a, 12b, 18a, SO 18b

Realizace 3. etapy regenerace sídliště bezprostředně navazuje na etapy č. 1 a 2, přičemž se jedná o završení úprav v této oblasti.

Etapa č. 3 představuje zcela zásadní úpravu vstupu do základní školy ve Školní a bezprostředně přilehlých prostranství - zejména k domu č.p. 851/852 s cílem "otevřít" vstup do školy a nabídnout nejen školákům moderní a přívětivý veřejný prostor. Návrh změn byl rámcově navržen již ing. arch. Hyskem v Projektu regenerace sídliště.

V oblasti úprav stávajících komunikací bude projektem řešena část ulice Větrná mezi křižovatkami s ul. Školní a Poštovní a dále pravostranná část (ve směru pohledu do města) ulice Poštovní od křižovatky s ul. Větrná až po křižovatku s ul. Sportovní.

Realizace projektu je plánována v letech 2019 - 2020.

Celkové rozpočtované realizační náklady jsou plánovany na přibližně 15 mil. Kč vč. DPH.   

Návrhy řešení ing. arch. Hyska - vizualizace (obr. 1, obr. 2, obr. 3)

Zprávy

786

Regenerace sídliště 3. etapa - úpravy veřejných prostranství a vstupu do budovy školy

V souvislosti se zahájením prací na této části projektu prosíme občany aby nevstupovali do prostoru oploceného staveniště, přístup na hřiště u školy je zajištěn bránou z ulice Nová. Nerespektováním tohoto omezení se vystavujete nebezpečí úrazu a dopouštíte se přestupku, který může být řešen PČR. celý text

ostatní | 8. 6. 2021 | Autor: Odbor majetku a investic
škola pohled

Regenerace sídliště 3. etapa - úpravy veřejných prostranství a vstupu do budovy školy

Předmětem realizace 3. etapy není jen dopravní stavba v ul. Poštovní ale také úpravy veřejných prostranství před budovou 2. základní školy a stavební úpravy celých vstupních schodišť, která v podobě v jaké je známe dnes přestanou existovat. Nahrazeny budou systémem ramp a odpočinkových stupňů, kde se budou moci děti před zahájením vyučování shromáždit, aby uvolnily chodníky a přilehlou komunikaci. Nově vznikne tartanová plocha s netradičním mobiliářem, také určená pro trávení času před a po výuce. Zhotovitelem stavby bude společnost TIMA, obchodně výrobní služby s.r.o., práce budou zahájeny v květnu příštího roku.
Vizualizace projektu je dostupná na tomto odkazu
https://youtu.be/udlxiIOkz_s celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic
Habr

Projektová dokumentace stavby Parkovací plochy Poštovní Školní SO 12a a 12b - realizace roku 2020

Součástí realizace této etapy, která již byla zahájena, nejsou jen podélná stání pro automobily ale také souvislá rekonstrukce povrchu horní poloviny ul. Poštovní a části ul. Větrná vč. křižovatky s ul. Školní, dvě kontejnerová zastřešená hnízda pro tříděné odpady a chodník s podélnými stáními u č.p. 685-687. Právě u tohoto bytového domu bylo při kontrolním dnu stavby rozhodnuto o vypuštění jednoho stání z důvodu záchrany vzrostlého solitérního habru, který je významným prvkem mikroklimatu v lokalitě. Původně měl být strom dle projektové dokumentace pokácen, tato nutnost byla ověřena také geodetickým vytýčením polohy stavby. Další plánované kácení v souvislosti s touto realizací pak bude provedeno u štítové strany budovy č.p. 692 a 693, kde přijdeme o břízu a dva jehličnany kvůli vytvoření prostoru pro kontejnerové hnízdo tříděného odpadu. celý text

aktualita, ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic
parkoviště

Regenerace sídliště - 3. etapa

Dopravní část této etapy z Programu regenerace sídliště, kterou tvoří horní polovina Poštovní ulice od č.p. 669-664 vč. spojovací čísti mezi ul. Školní a Dlouhá byla zadána vybranému zhotoviteli společnosti HL Bohemia s.r.o. za 6.179.486,- Kč bez DPH, realizace stavby byla již zahájena a potrvá do poloviny prosince tohoto roku. Úprava veřejného prostranství a vstupu do budovy školy je plánována na léto roku 2021 a byla zadána zhotoviteli TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby za 10.452.871,- kč bez DPH. celý text

aktualita, ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic
výřez PD

Realizace první části 3. etapy regenerace sídliště

Dopravní část této etapy z Programu regenerace sídliště, kterou tvoří horní polovina Poštovní ulice od č.p. 669-664 vč. spojovací čísti mezi ul. Školní a Dlouhá bude realizována v měsících srpen až listopad tohoto roku. Úprava veřejného prostranství a vstupu do budovy školy je plánována na léto roku 2021 celý text

ostatní | 20. 7. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic

Město obdrží dotaci na pokračování regenerace sídliště

Městu byla přiznána dotace ve výši 6 mil. Kč ze Státního fondu podpory investic, a tak pravděpodobně již v letošním roce bude pokračovat regenerace hornoslavkovského sídliště, a to realizací již 3. etapy. celý text

aktualita, ostatní | 22. 6. 2020 | Autor: Jan Kvasnička

Projektová dokumentace 3. etapy regenerace sídliště dokončena

Přípravy realizace 3. etapy regenerace hornoslavkovského sídliště opět pokročily. Město Horní Slavkov má již k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, s níž bude v nejbližší době žádat o dotaci z programu Státního fondu rozvoje bydlení. celý text

aktualita, ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu