Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Užitečné odkazy

 

Územní plán města Horní Slavkov

 • Úplné znění Územního plánu Horní Slavkov po vydání změny č. 1, 2 a 3

web: https://sokolov.cz/horni-slavkov

 

 

GEOPORTÁL

 • je základní internetový zdroj veřejnosti přístupných map a informací o území Horního Slavkova

http://geoportal.gepro.cz/OBCE/horni_slavkov*#/

 

MPO-EFEKT.cz

 • informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu

Cílem portálu je informovat o podpoře státu v prosazování energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie. Prezentovány jsou hlavní aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY, ze kterých je možné získat dotace či jiný druh finanční podpory na projekty úspory energie a efektivního využívání energie. Najdete zde zejména státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - PROGRAM EFEKT, ale také přehled dalších národních a evropských dotačních programů.

Můžete využít ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ EKIS, což je bezplatná konzultační služba pro veřejnost v oblasti úspor energie.

http://www.mpo-efekt.cz/cz

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

 • informace o vlastnictví, využití, ochraně, výměře apod. pozemků a staveb

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

Geoportál Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

 • mapový portál – katastrální mapa, ortofoto, základní mapa ČR, data ZABAGED (zákl. báze geografických dat) a další

http://geoportal.cuzk.cz/(S(xypezz45nnnr32fmp4uc3s45))/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&side=prohlizet

 

Informační portál Karlovarského kraje a Krajského úřadu Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

 

Mapové portály Karlovarského kraje

 • základní mapy, územně analytické podklady, účelová mapa povrchové situace a další

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map

 

Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (informační portál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR)

 • základní informace, kontakty, úřední deska, charakteristika oblasti a další

http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/

 • mapový server v oblasti ochrany přírody

http://webgis.nature.cz/mapomat/

 

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti

 • základní informace, kontakty, konzultační dny pro veřejnost atd.

http://www.npu.cz/uop-lo/

 

Informační portál města Sokolov a Městského úřadu Sokolov

http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=75

 

Rezervační systém MěÚ Sokolov

 • možnost registrace pro přednostní odbavení na úřadě - občanské průkazy, cestovní pasy, registr vozidel, řidičů apod.

http://zvaci.mu-sokolov.cz/tetronik/services.php

 

Informace o existenci inženýrských sítí

 • možnost zajištění informací o inženýrských sítích na Vašem pozemku on-line

 

Služba vyjadřování se k existenci inženýrských sítí

web: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/karlovarsky-kraj/ 

 

ČEZ, Distribuce, a.s. - Sdělení o existenci sítí (elektrozařízení)

https://geoportal.cezdistribuce.cz

 

GasNet (innogy) - Sdělení k existenci sítí (plynárenské zařízení)

https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/

 

Česká telefonická infrastruktura a.s. (CETIN) – Sdělení k existenci sítí (elektronické komunikace)

https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti

 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - Sdělení k existenci sítí (vodovod a kanalizace)

https://www.vodakva.cz/cs/online-formulare/zadosti-a-zmeny-online/zadost-o-zakresy-siti.html

 

Telco Pro Services, a.s. - Sdělení k existenci sítí (telekomunikační zařízení energetiky)

https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ves.aspx