Obsah

Sběrný dvůr

Slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území města a chalupářům, kteří vlastní nemovitost na území města Horní Slavkov (včetně přidružených osad) a mají zaplacený místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Za poplatek je možné nabídnout odkládání odpadů občanům, kteří nesplňují výše uvedené podmínky a dále taktéž právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

 

Kde ho najdete

V areálu Technických služeb, s.r.o., Hornova ul. 825, Horní Slavkov.

 

Kdy je otevřen

https://www.tshs.cz/sberny-dvur/

 

Co je možné na sběrném dvoře odevzdat

Na sběrném dvoře je možné odevzdat především:

Objemný odpad, pneumatiky, stavební odpad, vyřazené elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu), dřevo, baterie a akumulátory, jedlé oleje a tuky, oděvy a textil, různé žárovky a zářivky, obaly od barev a chemikálií, nebezpečný odpad.

Stavební odpad je zpoplatněn dle ceníku Technických služeb.