Obsah

Sběrný dvůr

Slouží bezplatně občanům, kteří mají trvalý pobyt na území města a chalupářům, kteří vlastní nemovitost na území města Horní Slavkov (včetně přidružených osad) a mají zaplacený místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Za poplatek je možné nabídnout odkládání odpadů občanům, kteří nesplňují výše uvedené podmínky a dále taktéž právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

 

Kde ho najdete

V areálu Technických služeb, s.r.o., Hornova ul. 825, Horní Slavkov.

 

Kdy je otevřen

"Letní období" 1. dubna - 31. října
   
Po, St, Pá 7.00 - 15.00 hod. (přestávka 10.45 - 11.30 hod.)
Út, Čt 7.00 - 17.00 hod. (přestávka 10.45 - 11.30 hod.)
So

 

8.00 - 12.00 hod.

(01.04., 15.04., 29.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06., 01.07., 15.07., 29.07., 05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09., 07.10., 21.10.)

 

"Zimní období" 1. listopadu - 31. března
   
Út, Čt 7.00 - 17.00 hod. (přestávka 10.45 - 11.30 hod.)
Po, St, Pá 7.00 - 15.00 hod. (přestávka 10.45 - 11.30 hod.)
První sobota v měsíci 8.00 - 12.00 hod.

 

Co je možné na sběrném dvoře odevzdat

Na sběrném dvoře je možné odevzdat především:

Objemný odpad, pneumatiky, stavební odpad, vyřazené elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu), dřevo, baterie a akumulátory, jedlé oleje a tuky, oděvy a textil, různé žárovky a zářivky, obaly od barev a chemikálií, nebezpečný odpad.

Stavební odpad je zpoplatněn dle ceníku Technických služeb.