Obsah

Revitalizace kostela sv. Jiří

Vzhledem k charakteru stavby, jejímu významu a památkové ochraně, se jedná o velice rozsáhlý projekt, jehož realizace zahrnuje široké spektrum "představebních" průzkumů, pasportizaci významných stavebně uměleckých prvků stavby, záchranné restaurátorské práce, stavební úpravy stávající stavby a přístavby podmiňující nové využití kostela.

Nové využití kostela je plánováno pro turistické, kulturní a společenské účely.

Rozpočtované náklady na realizaci celého projektu se pohybují v řádu desítek milionů Kč. Pro vlastní realizaci je tedy klíčové zajištění (alespoň významné části) finančních prostředků z vhodného dotačního titulu.

Zprávy

Kostelní

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa - dopravní stavby

Byla dokončena dopravní část 1. etapy revitalizace kostela Sv. Jiří, konkrétně jeden úsek ul. Kostelní, parkovací plocha, osvětlení, valounová dlažba ke spodní bráně hřbitova se zábradlím z kamenných sloupků, opěrná zeď u komunikace Kostelní pod zádušní svítilnou. celý text

ostatní | 6. 1. 2022 | Autor: Odbor majetku a investic
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - věžní hodiny 2

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - věžní hodiny

Oznámení o zastavení věžních hodin na kostele sv. Jiří. celý text

aktualita, ostatní | 6. 9. 2021 | Autor: Odbor majetku a investic
kostel

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa

Byly zahájeny práce na objektu kostela, které jsou zahrnuty v 1.etapě prací. Jedná se zejména o přístavbu sociálního zázemí, požární bezpečnost stavby, rozvody, přípojky a další související práce, které umožní kolaudaci a užívání části stavby pro kulturní využití. celý text

aktualita, ostatní | 11. 5. 2021 | Autor: Odbor majetku a investic