Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která umožňuje všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, aby se na základě smlouvy s městem zapojili do obecního systému odpadového hospodářství. Jedná se o komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Podnikatelé, kteří se smlouvou zapojí do systému zaplatí ročně částku schválenou v Sazebníku a vytříděné odpady odkládají do nádob rozmístěných po městě.   

Stávající smlouvy skončily dne 31. 12. 2021. Nové smlouvy je možné uzavírat průběžně celý rok, nejlépe však na počátku roku na městském úřadě, II. patro, kancelář č. 224.

 

Systém byl nastaven Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2021.