Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání se při své činnosti řídí také zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který začal platit od 1.1.2021. 

Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu se mohou na základě smlouvy s městem zapojit do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného městem. Tuto smlouvu mohou původci uzavřít na MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č. 324.

Systém byl nastaven vyhláškou č. 3/2020.