Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace pro podnikatele

 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání se při své činnosti řídí také zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého pro ně vyplývá řada povinností. Jednou z nich je evidence a ohlašování odpadů.

Evidovat odpady musí všichni původci odpadů (pravnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání), hlásit odpady musí původci pokud produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok.

Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu se mohou na základě smlouvy s obcí zapojit do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. Tuto smlouvu mohou původci uzavřít na MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č. 324.

Systém byl nastaven vyhláškou č. 4/2015.

Na pomoc původcům uvádíme v příloze vzor evidence odpadů pro ty, kteří nedosahují povinnosti vyplňovat hlášení o odpadech.

Evidence odpadů