Obsah

ELEKTROODPAD

 

Elektroodpad, tj. elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa, baterie a akumulátory patří mezi výrobky, u nichž je uplatňován tzv. zpětný odběr výrobků. Zpětný odběr je bezplatné převzetí některých zákonem určených výrobků, které přestaly sloužit svému účelu. Povinnosti zpětného odběru výrobků mají ze zákona o odpadech výrobci, dovozci nebo distributoři výrobků. V praxi to funguje tak, že výrobek, který nám přestal sloužit, předáme na sběrná místa (např. sběrné dvory pro elektrozařízení, boxy v obchodech pro baterie a zářivky). Další zpracování zpětně odebraných výrobků pak zajišťují specializovaná zařízení (dílny, kde se rozmontovávají elektrozařízení, recyklační linky apod.), která se postarají o jejich recyklaci a případné využití. Náklady na recyklaci a využití zpětně odebraných výrobků hradí firmy, které je uvedly v ČR na trh. Prostředky získávají mimo jiné i z takzvaných recyklačních poplatků, které hradíme při koupi nového elektrospotřebiče - poplatek za historický elektroodpad (PHE) uvedený na účtence při koupi nového elektrospotřebiče.

 

Proč třídit?

Zpracování elektrického a elektronického odpadu je z environmentálního hlediska aktuálním problémem. Tyto odpady obsahují nejen celou řadu látek a materiálů zatěžujících životní prostředí, ale zároveň celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně druhotně využívat - recyklovat. Mezi toxické látky obsažené v tomto odpadu patří zejména těžké kovy (např. Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) nebo látky poškozující ozonovou vrstvu. Aby mohla samotná recyklace proběhnout, musí být zajištěn sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení odděleně od jiných druhů odpadů. Tyto odpady jsou pak dále tříděny a demontovány na jednotlivé materiály, které je možné následně recyklovat.

 

Co třídit:

Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče (drobné elektrospotřebiče, PC, tzv. bílá technika, atd.), veškerá osvětlovací zařízení a tělesa (žárovky obyčejné i úsporné, zářivky), baterie a akumulátory (všech typů a velikostí). 

Kam patří

Drobné elektrospotřebiče

(např. mobilní telefon, fén, varná konvice, apod.)

 • červené kontejnery umístěné: u prodejny COOP v ulici U Lesoparku, náměstí Republiky, na Kounici
 • recepce městského úřadu
 • sběrný dvůr
 • Elektro Alexandr Terek
 • Jozef Novický - PAP KOV, Hasičská ulice

Velké elektrospotřebiče

(např. lednice, pračka, TV, apod.)

 • sběrný dvůr
 • Jozef Novický - PAP KOV, Hasičská ulice

 

Drobné baterie a akumulátory
 • sběrný dvůr
 • městský úřad - recepce
 • Tesco

 

 

Velké baterie a akumulátory
 • sběrný dvůr
 • Jozef Novický - PAP KOV, Hasičská ulice
Osvětlovací tělesa
 • Tesco
 • městský úřad - recepce
 • Elektro Alexandr Terek
 • sběrný dvůr

Elektroodpad

Kolik mě to bude stát?

Poplatek za odložení vysloužilého elektrozařízení platíte automaticky již jako část kupní ceny při pořízení nového zařízení. Odložení na určené sběrné místo je zdarma.