Obsah

ELEKTROODPAD

 

Elektroodpad, tj. elektrospotřebiče, osvětlovací tělesa, baterie a akumulátory patří mezi výrobky, u nichž je uplatňován tzv. zpětný odběr výrobků. Zpětný odběr je bezplatné převzetí některých zákonem určených výrobků, které přestaly sloužit svému účelu. Povinnosti zpětného odběru výrobků mají ze zákona o odpadech výrobci, dovozci nebo distributoři výrobků. V praxi to funguje tak, že výrobek, který nám přestal sloužit, předáme na sběrná místa (např. sběrné dvory pro elektrozařízení, boxy v obchodech pro baterie a zářivky). Další zpracování zpětně odebraných výrobků pak zajišťují specializovaná zařízení (dílny, kde se rozmontovávají elektrozařízení, recyklační linky apod.), která se postarají o jejich recyklaci a případné využití. Náklady na recyklaci a využití zpětně odebraných výrobků hradí firmy, které je uvedly v ČR na trh. Prostředky získávají mimo jiné i z takzvaných recyklačních poplatků, které hradíme při koupi nového elektrospotřebiče - poplatek za historický elektroodpad (PHE) uvedený na účtence při koupi nového elektrospotřebiče.

 

Proč třídit?

Zpracování elektrického a elektronického odpadu je z environmentálního hlediska aktuálním problémem. Tyto odpady obsahují nejen celou řadu látek a materiálů zatěžujících životní prostředí, ale zároveň celou řadu materiálů, které je možné velmi efektivně druhotně využívat - recyklovat. Mezi toxické látky obsažené v tomto odpadu patří zejména těžké kovy (např. Hg, Cd a Pb), luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) nebo látky poškozující ozonovou vrstvu. Aby mohla samotná recyklace proběhnout, musí být zajištěn sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení odděleně od jiných druhů odpadů. Tyto odpady jsou pak dále tříděny a demontovány na jednotlivé materiály, které je možné následně recyklovat.

 

Co třídit:

Veškeré vysloužilé elektrospotřebiče (drobné elektrospotřebiče, PC, tzv. bílá technika, atd.), veškerá osvětlovací zařízení a tělesa (žárovky obyčejné i úsporné, zářivky), baterie a akumulátory (všech typů a velikostí). 

Kam patří

Drobné elektrospotřebiče

(např. mobilní telefon, fén, varná konvice, apod.)

 • červené kontejnery umístěné: na parkovišti za městským úřadem, u prodejny COOP v ulici prodejna COOP U Lesoparku, náměstí Republiky, na Kounici.
 • sběrný dvůr
 • Elektro Alexandr Terek
 • Jozef Novický - PAP KOV, Hasičská ulice

Velké elektrospotřebiče

(např. lednice, pračka, TV, apod.)

 • sběrný dvůr
 • Jozef Novický - PAP KOV, Hasičská ulice

 

Drobné baterie a akumulátory
 • sběrný dvůr
 • městský úřad - recepce

 

 

Velké baterie a akumulátory
 • sběrný dvůr
 • Jozef Novický - PAP KOV, Hasičská ulice
Osvětlovací tělesa
 • Tesco
 • městský úřad - recepce
 • Elektro Alexandr Terek
 • sběrný dvůr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik mě to bude stát?

Poplatek za odložení vysloužilého elektrozařízení platíte automaticky již jako část kupní ceny při pořízení nového zařízení. Odložení na určené sběrné místo je zdarma.