Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Cyklotrasa Větrná - Hasičská - Na Dole

 

Cyklotrasa Větrná - Hasičská - Na Dole představuje komplexní trasu spojující sídlištní část města s průmyslovou lokalitou na jihozápadním okraji města podél ulice Hasičská. Výchozím bodem v sídlištní části je křižovatka ulic Nová a Větrná. Konec trasy je odbočka do ulice Na Dole na silnice II/209. Cyklotrasa je koncipována pro pohyb cyklistů i chodců. V některých úsecích využívá existující komunikace, pro jiné úseky je plánováno vybudování nových komunikací.

Trasa je rozdělena do tří na sebe navazujících etap:

Etapa č. 1

Propojuje ulice Větrná (od křižovatky ulice Větrná a Nová) a Hasičská podél trafostanice ČEZ k Táboru XI. Přibližně ze tří čtvrtin využívá současnou komunikaci, u které je plánována rekonstrukce. Od trafostanice ČEZ do ulice Hasičská je počítáno s vybudováním nové asfaltové komunikace.

 

Etapa č. 2

Začíná ve stejném bodě jako etapa č. 1, tj. na křižovatce ulic Větrná a Nová. Pokračuje Větrnou ulicí směrem k Hasičské ulici. Částečně využívá stávající komunikace. Od křižovatky s ulicí Nad Výtopnou je počítáno s vybudováním nové komunikace do ulice Hasičská a dále ulicí Hasičská směrem dolů k silnici II/209. Trasa podél ulice Větrná a Hasičská s vyžádá kácení velkého množství vzrostlých dřevin i přes to, že byla volena jako nejšetrnější právě s ohledem na zapojené porosty v lokalitě.

 

Etapa č. 3

Navazuje na etapu č. 2. V tomto úseku je plánováno vybudovat novou komunikaci vedoucí souběžně se silnicí II/209 směrem na Krásno. Komunikace bude končit u odbočky do ulice Na Dole.

Zprávy

trasa

Cyklostezka v ulici Větrná a Hasičská

V létě zahájíme výstavbu prostřední části cyklostezky podél ulic Větrná a Hasičská, pro navazující část podél komunikace II/209 již byla vyhotovena projektová dokumentace stavby.
Veřejná zakázka byla vysoutěžena za 10,6 mil Kč bez DPH, což je 2,4 mil pod její očekávanou hodnotou. celý text

ostatní | 20. 2. 2024 | Autor: Odbor majetku a investic
Logo KVK

Projektová dokumentace 3. etapy

Město Horní Slavkov obdrželo dotaci 127.050,- Kč z programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury Karlovarského kraje na zpracování projektové dokumentace pro 3. etapu cyklostezky Větrná - Na Dole. Celkové náklady na zpracování projektové dokumentace činily 254.100,- Kč vč. DPH.
celý text

ostatní | 3. 1. 2024 | Autor: Jan Kvasnička