Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Osady města Horní Slavkov

Bošířany

První písemnou zprávu o této zaniklé obci máme z roku 1489, kdy patřila k bečovskému panství. V polovině 19. století se osamostatnila a v roce 1953 byla přičleněna k méstu Hornímu Slavkovu. Koncem 19. století zde působil spolek dobrovolných hasičů a byla postavena jednotřídní škola. V obci stá­vala také novodobá kaple. Před druhou světovou válkou se tu nacházely 53 domy a žilo tady přes 300 obyvatel. Počátkem 90. let 20. stolen zůstalo stát pět stavení, z toho jedno obydlené. K zániku obce přispěla dolová činnost v 50. letech, která způsobila „odříznutí“ Bošířan od silnice. Nyní žijí v osadě dvě trvale hlášené osoby.

 

Kfely

0 obci nalézáme první zmínky v roce 1489. Původně náležela k bečovské­mu panství, ale v roce 1615 ji koupilo město Horní Slavkov a po konfiska­cích ve 20. letech 17. století byla rozdělena mezi bečovské panství a Horní Slavkov. V letech 1850 až 1876 patřila k obci Bošířany, poté byla až do roku 1952 samostatnou obcí a později se stala součástí Horního Slavkova. Také zde působil od konce 19. století spolek dobrovolných hasičů a měli zde 1 školu. V roce 1924 byl postaven pomník obětem první svétové války. V ob­ci stávalo na konci 30. let 20. století 59 domů. Nyní v obci žije 39 trvale hlášených osob.

 

Ležnice

První zmínku máme z roku 1428, kdy obec příslušela k bečovskčmu panství. V roce 1850 se stala samostatnou obcí a o více jak sto let později (v roce 1953) součástí města Horního Slavkova. V obci stávala jednotřídní škola, kterou navštěvovaly i děti ze sousední obce Ležničky. V roce 1743 zde postavili kapli sv. Jana Nepomuckého, která se dochovala dodnes. Ležnice patří k nejzachovalejším z bývalých obcí Hornoslavkovska. Na počátku 90. let 20. století v ní žilo kolem 50 stálých obyvatel. Nyní v obci žije 46 trvale hlášených osob.

http://www.leznice.estranky.cz/

 

Ležnička

První písemná zpráva o této obci pochází z roku 1489. Do poloviny 19. sto­letí spadala pod bečovské panství. V letech 1850 až 1902 náležela k obci Ležnice a v letech 1902 až 1952 byla opět samostatnou obcí. Nyní v obci žije 6 trvale hlášených osob.

 

Třídomí

Tato zaniklá obec byla založena až na počátku 18. století, osídlení v jejím okolí je ale staršího data (poblíž stával románský kostel sv. Mikuláše). Obec příslušela nejdříve k loketskému panství, v letech 1850 až 1960 se stala sou­částí obce Nadlesí a od roku 1960 spadá území bývalé obce pod Horní Slavkov. V Třídomí stávala barokní kaplička a na konci 30. let 20. století měla ves 31 stavení. V 50. letech byla obec zničena a v současnosti se na jejím území nacházejí jen rekreační objekty.