Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt pořízení CAS pro hornoslavkovské hasiče

 

Město Horní Slavkov realizuje projekt Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Horní Slavkov. Předmětem projektu je pořízení velkoobjemové požární cisterny pro složku IZS - jednotku dobrovolných hasičů Horní Slavkov, a to s cílem zmírnit či eliminovat negativní dopady nepříznivých klimatických podmínek, zejména sucha. Hlavním cílem projektu je posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu je tedy posílení technického vybavení IZS, konkrétně Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále HZS KVK), respektive JSDH, pořízením nové techniky za účelem řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad především na vznik lesních a polních požárů. Jde o dosažení plné připravenosti, soběstačnosti a specializovanosti technických a technologických zařízení tak, aby mohlo docházelo k rychlému a efektivnímu zásahu při poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou události, a aby docházelo ke zmírnění následků projevů mimořádných událostí.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

IROP_CZ