Obsah

Předpisy Rady města

 

Předpis rady města č. PR 01/2023,
Pro pořizování, účtování, vyřazování a likvidace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

 

Předpis rady města č. PR 04/2022
Pravidla pro poskytování příspěvku na stravování občanů starších 75ti let a klientů Pečovatelské služby

 

Předpis rady města č. PR 03/2022

Zásady pro přidělování nájmeních bytů v Komunitním domě pro seniory (KODUS)

 

Předpis rady města č. PR 02/2022,
Pravidla pro přidělování vstupních bytů

 

Předpis rady města č. PR 01/2022,
Pravidla pro přidělování a hospodaření s byty v majetku města Horní Slavkov

 

Předpis rady města č. PR 02/2020,
Zpracování výroční zprávy k účetní závěrce příspěvkovými organizacemi města

 

Předpis rady města č. PR 01/2020,
Pronájmy nemovitého (nebytové prostory) majetku města Horní Slavkov

Předpis rady města č. PR 03/2019,

Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města

 

Předpis rady města č. PR 02/2019,

pronájmy nemovitého majetku

příloha č. 1a) -  Formulář žádosti o pronájem nemovitosti - pozemku

příloha č. 1b) - Dohoda o úhradě nákladů

příloha č. 2 - Formulář žádosti o pronájem pozemku - reklamní zařízení

příloha č. 3 - sazby pronájmů

 

Předpis rady města č. PR 03/2018,
Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovišť.

 

Předpis rady města č. PR 05/2017 
řízení projektů - v úplném znění (ve znění dodatku č. 1)

 

Předpis rady města č. PR 03/2017,

stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací, zřizovaných Městem Horní Slavkov, vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli

 

Předpis rady města č. PR 01/2016
Jednací řád komisí rady města a etický kodex člena komise

 

Předpis rady města č. PR 04/2015
Pravidla pro stanovaní platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem

 

Předpis rady města č. PR 02/2015,

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Horní Slavkov

 

 

Předpis rady města č. PR 08/2014,
zpracování výroční zprávy k účetní závěrce příspěvkovými organizacemi města

 

Předpis rady města č. PR 04/2014
Jednací řád rady města

 

Předpis rady města č. PR 04/2013
o inventarizaci majetku a závazků města Horní Slavkov

 

Předpis rady města č. PR 03/2013
Kontrolní řád.


Předpis rady města č. PR 05/2012,
používání a provoz služebních vozidel.

 

Předpis rady města č. PR 11/2011,
o základních postupech pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku.

 

Předpis rady města č. PR 10/2011,
Volební řád pro volby do školských rad.

 

Předpis rady města č. PR 09/2011,
Metodika sestavování rozpočtu.

 

Předpis rady města č. PR 06/2011,
Časové rozlišení.

 

Předpis rady města č. PR 02/2011,
Pravidla pro výlep plakátů na území města.

 

Předpis rady města č. PR 01/2011,
Pravidla pro výlep plakátů na území města.

 

Předpis rady města č. PR 03/2010,
Pravidla pro užívání městského rozhlasu a zasílání informačních SMS zpráv.

 

Předpis rady města č. PR 01/2008
Pravidla pro realizaci hromadných informačních prostředků města

 

Předpis rady města č. PR 03/2007
Pravidla pro technické zabezpečení výkonu funkce starosty a člena Zastupitelstva měst