Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty pro zvýšení bezpečnosti v dopravě

Město Horní Slavkov realizuje tři projekty směřující ke zvýšení bezpečnosti chodců v dopravě. Prvním z projektů je Výstavba a rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá – úsek čp. 620 – 635. V projektu je realizována rekonstrukce stávajícího (fakticky již zaniklého) chodníku a výstavba nového chodníku v souladu s podmínkami legislativy pro bezbariérové užívání staveb. Chodník je doplněn dvěma místy pro přecházení. V rámci projektu je rekonstruováno stávající nebo doplněno zcela chybějící nasvětlení chodníku veřejným osvětlením (včetně nasvětlení míst pro přecházení).

Druhým z projektů je Výstavba a rekonstrukce chodníků nám. Republiky - ul. Ležnická. Realizací projektu dojde k napojení severní části náměstí Republiky a autobusové zastávky na nám. Republiky na bezbariérovou trasu. V ulici Ležnická bude vytvořeno místo přecházení a bude upraven tvar křižovatky nám. Republiky – ul. Ležnická.  

Třetím z projektů je Výstavba a rekonstrukce chodníků nám. Republiky - ul. Nové Město.  V projektu bude realizována výstavba nového chodníku (v trase stávajícího, který bude z důvodu svého zcela nevyhovujícího stavu fakticky odstraněn) v délce cca 210 m. Dojde k úpravě křižovatky nám. Republiky s ulicí Dolní Příkopy. Na náměstí Republiky bude změněno umístění autobusové zastávky, pro kterou bude nově vybudován záliv. Zastávka bude odpovídat bezbariérovým standardům. Ve spolupráci s partnery projektu budou provedeny výsadby doplňkové zeleně v těsné blízkosti autobusové zastávky.

Na realizaci všech těchto projektů je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

IROP