Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor majetku a investic (OMI)

Provádí správu nemovitého majetku města, dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím města. Zastupuje město při jednáních k zajišťování stanovených úkolů s dotčenými orgány státní správy, místně příslušným stavebním úřadem, se správci a majiteli inženýrských sítí a ostatními právnickými a fyzickými osobami v rozsahu působnosti úkolů odboru. Zajišťuje agendy spojené s převody nemovitostí, věcnými a jinými právy včetně návrhů na vklad do KN. Zajišťuje a koordinuje komplexní pojištění majetku města a dalších pojištění, zodpovídá za likvidaci pojistných událostí.
 
Monika Volfová Volfová

vedoucí odboru


příprava a realizace investičních akcí města, prodej a pronájem pozemků, správa komunikací a sítí v majetku města, osoba pověřená zastupováním města v rozsahu činností svěřených odboru


Tel.: 352 350 680, 602 110 499
E-mail: monika.volfova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 319

 

 

 

Marcela VáclavíkováVáclavíková

úřednice

prodej, pronájem pozemků, likvidace pojistných událostí, věcná břemena a služebnosti


Tel.: 352 350 683, 602 324 386

E-mail: marcela.vaclavikova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 317

 

 

 

 

Bc. Ondřej Lukeš Lukeš

referent

příprava a realizace investičních akcí města, správa památkově chráněných objektů a MPZ, projednání podmínek pro povolování cizích staveb na území města


Tel.: 352 350 684, 724 754 693
E-mail: ondrej.lukes@hornislavkov.cz
Kancelář č. 318

 

 

 

 

Petra BednářováBednářová

referentka

příprava a realizace investičních akcí města


Tel.: 352 350 667
E-mail: petra.bednarova@hornislavkov.cz 
Kancelář č. 318