Obsah

Třídíme odpad

Pod pojmem třídění odpadů si každý představíme na ulicích našeho města barevně rozlišené nádoby, do kterých odkládáme nepotřebný papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Všechny nádoby jsou popsány s určením druhů tříděných odpadů, které zde můžeme odložit.

Ale ruku na srdce, uměli bychom si poradit i bez nápisů? Víme jaká barva nádoby pro daný odpad slouží? Víte, kolik existuje složek odpadu, které bychom měli třídit? Známe jakým způsobem se odpady do těchto nádob ukládají? Víme co tam skutečně patří a co ne? Známe další možnosti třídění odpadů a víme, kam jinam můžeme tříděný odpad uložit ve městě než do nádob na ulici? Víte, proč se odpady třídí? Víte, kolik odpadů v Horním Slavkově vytřídíte?

Na tyto otázky bychom Vám rádi odpověděli.

 

Rychlý přehled tříděných složek

Papír - modré kontejnery, pytlový sběr, sběrný dvůr

Plasty - žluté kontejnery, pytlový sběr, sběrný dvůr

Nápojové kartony - oranžové kontejnery, pytlový sběr (spolu s plasty), sběrný dvůr

Sklo - zelené kontejnery, sběrný dvůr

Biologicky rozložitelný odpad - hnědé kontejnery, sběrný dvůr

Textil - bílé "Textil" označené kontejnery, sběrný dvůr

Elektroodpad - červené "Elektroodpad" označené kontejnery, sběrný dvůr, prodejci elektrospotřebičů

Objemný odpad - sběrný dvůr

Nebezpečný odpad - sběrný dvůr

Stavební odpad - sběrný dvůr

Kovový odpad - sběrný dvůr a žluté nádoby na plast

Dřevo - sběrný dvůr

Pneumatiky - sběrný dvůr

Jedlé tuky a oleje - sběrný dvůr a za budovou MěÚ ze strany Úřadu práce