Obsah

Mgr., Bc. Martin Stark

Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města. Dále plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a starostou města.
Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu a je ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vedoucím úřadu.
Plní vůči zaměstnancům městského úřadu úkoly statutárních orgánů zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním.

 

Telefon: 354 229 677
Mobilní telefon: 602 287 441
E-mail: martin.stark@hornislavkov.cz

vCard

Kancelář č. 106

 
Mgr., Bc. Martin Stark


 

Role v org. struktuře