Obsah

Součástí platného akčního plánu města je také projektová příprava a realizace stavby chodníku podél komunikace II/209, od přechodu k základní škole k areálu pana Šlégra. Součástí tohoto projektu je mimo jiné také nové veřejné osvětlení, rozvody optické sítě, výstavba autobusových zastávek „U hodináře“ a výstavba tlakové kanalizace v úseku ul. Hořejší-Osvoboditelů. Souběžně je zahájena koordinace s ČEZ distribuce, která sejme svá vzdušná vedení, společnost CETIN tak bude řešit úpravu své sítě v úsecích kde přijdou o opěrné body na sloupech společnosti ČEZ. V letošním roce by měla být dokončena projektová dokumentace s povolením stavby a uzavřeny příslušné smlouvy s vlastníky dotčených pozemků od kterých pro stavbu chodníku musíme vykoupit části ploch. Realizace vlastní stavby by měla proběhnout v letech 2024-2025 popř. o rok později.

Projektová dokumentace stavby (9.91 MB)