Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města

 

 

Nařízení města

 

Nařízení rady města č. 1/2023,
kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích na území města Horní Slavkov

 

Nařízení rady města č. 1/2022,
Plán zimní údržby.

 

Nařízení rady města č. 1/2016,
Tržní řád.

 

Obecně závazné vyhlášky

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 2/2023,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 6/2004,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o závažných částech územního plánu sídelního útvaru sídla Horní Slavkov z roku 1998

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 1/2023,
kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 1/2022,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a ochrany veřejné zeleně

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

- Okruh údajů

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 4/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (platná od 08.10.2020)

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 2/2020,
o místním poplatku ze psů 

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 5/2017,
o regulaci hazardních her

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 4/2017,                                                                                       

kterou se stanoví společný školský obvod mateřských škol, zřízených městem Horní Slavkov, společný školský obvod základních škol, zřízených městem Horní Slavkov, a část společného školského obvodu základní školy, zřízené městem Horní Slavkov

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 1/2017,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 6/2015,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 5/2015,
o pohybu zvířat na území města Horní Slavkov

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 3/2015,
o zrušení městské policie

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č.1/2014,
 o vedení technické mapy obce + změna přílohy

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č.2/2013,
zrušení OZV č. 6/2010

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č.5/2010,
o trvalém zákazu kouření na veřejně přístupných dětských hřištíchh

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 2/2010,
o užívání znaku Města Horní Slavkov

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 1/2010,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2003 – Požární řád města

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov č. 4/2009,
o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí pro město Horní Slavkov

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 1/2007,
kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo 6/2003, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 7/2004,
kterou se ruší vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, družin a školních družin

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 6/2003,

stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 5/2003,
požární řád obce

 

Obecně závazná vyhláška města Horní Slavkov číslo 1/2000,
o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací