Obsah

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Zabezpečuje správu bytového a nebytového fondu včetně oprav vyjma investic a vyúčtování služeb. Provádí správu EZS, EPS, interních kamerových systémů spravovaných městem. Provádí úkony v případech znizení - prodej, darování apod. a další změny práv v rozsahu působnosti odboru. Uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce popř. další smlouvy v gesční působnosti odboru. Zajišťuje přípravu a realizaci výběru dodavatele oprav a s tím souvisejících prací, služeb dodávky energií.

Komplexní správa činnosti sboru dobrovolných hasičů města vyjma mzdových a personálních záležitostí. Zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Konečná Dagmar úřednice pověřená zastupováním vedoucí 354 229 686
722 974 280
Drobná Radka referentka 354 229 674
Halaši Ludvík technik 354 229 631
728 404 708