Obsah

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Zabezpečuje správu bytového a nebytového fondu včetně oprav vyjma investic a vyúčtování služeb. Provádí správu EZS, EPS, interních kamerových systémů spravovaných městem. Provádí úkony v případech znizení - prodej, darování apod. a další změny práv v rozsahu působnosti odboru. Uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce popř. další smlouvy v gesční působnosti odboru. Zajišťuje přípravu a realizaci výběru dodavatele oprav a s tím souvisejících prací, služeb dodávky energií.

Komplexní správa činnosti sboru dobrovolných hasičů města vyjma mzdových a personálních záležitostí. Zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací.

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Konečná Dagmar úřednice pověřená zastupováním vedoucí 354 229 686
722 974 280
Halaši Ludvík technik 354 229 631
728 404 708