Obsah

Odbor majetku a investic

 

Provádí správu nemovitého majetku města, dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím města. Zastupuje město při jednáních k zajišťování stanovených úkolů s dotčenými orgány státní správy, místně příslušným stavebním úřadem, se správci a majiteli inženýrských sítí a ostatními právnickými a fyzickými osobami v rozsahu působnosti úkolů odboru. Zajišťuje agendy spojené s převody nemovitostí, věcnými a jinými právy včetně návrhů na vklad do KN. Zajišťuje a koordinuje komplexní pojištění majetku města a dalších pojištění, zodpovídá za likvidaci pojistných událostí.