Obsah

Finanční výbor zastupitelstva

Organizační zařazení

Město Horní Slavkov > Zastupitelstvo

Hlavní adresa

Dlouhá 634 / 12
35731 Horní Slavkov

Funkční období finančního výboru skončilo současně s funkčním obdobím zastupitelstva obce, tedy zánikem mandátů jednotlivých členů zastupitelstva podle § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.