Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor správy bytových a nebytových prostor (OSBNP)

Zabezpečuje správu bytového a nebytového fondu včetně oprav vyjma investic a vyúčtování služeb. Provádí správu EZS, EPS, interních kamerových systémů spravovaných městem. Provádí úkony v případech znizení - prodej, darování apod. a další změny práv v rozsahu působnosti odboru. Uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce popř. další smlouvy v gesční působnosti odboru. Zajišťuje přípravu a realizaci výběru dodavatele oprav a s tím souvisejících prací, služeb dodávky energií.

Komplexní správa činnosti sboru dobrovolných hasičů města vyjma mzdových a personálních záležitostí. Zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací.

 

 
Bc. Pavlína HadáčkováBc. Hadáčková

vedoucí


Tel.: 352 350 686, 725 430 562
E-mail: pavlina.hadackova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 311

 

 

 

 

 
Karolína TesařováTesařová

referentka

prodej a pronájem bytů a nebytových prostor

Tel.: 352 350 674, 725 430 562

E-mail: karolina.tesarova@hornislavkov.cz
Kancelář č. 313

 

 

 

Ludvík Halaši

technik správy bytových a nebytových prostor

Komplexní správa činnosti sboru dobrovolných hasičů města vyjma mzdových a personálních záležitostí. Zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací.


Tel.: 352 350 631, 728 404 708
E-mail: ludvik.halasi@hornislavkov.cz

Kancelář č. 313

 

 

Manfred Bokor

technik správy bytových a nebytových prostor

Tel.: 723 959 335