Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor správy bytových a nebytových prostor (OSBNP)

Zabezpečuje správu bytového a nebytového fondu včetně oprav vyjma investic a vyúčtování služeb. Provádí správu EZS, EPS, interních kamerových systémů spravovaných městem. Provádí úkony v případech znizení - prodej, darování apod. a další změny práv v rozsahu působnosti odboru. Uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce popř. další smlouvy v gesční působnosti odboru. Zajišťuje přípravu a realizaci výběru dodavatele oprav a s tím souvisejících prací, služeb dodávky energií.

Komplexní správa činnosti sboru dobrovolných hasičů města vyjma mzdových a personálních záležitostí. Zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací.

 

 

 

Dagmar Konečná 

vedoucí odboru

prodej a pronájem bytů a nebytových prostor


Tel.: 354 229 686, 722 974 280
E-mail: dagmar.konecna@hornislavkov.cz
Kancelář č. 213

 

 

Radka Drobná

referentka

Tel.: 354 229 674, 602 123 366
E-mail: radka.drobna
@hornislavkov.cz
Kancelář č. 213

 

 

Ludvík Halaši

technik správy bytových a nebytových prostor, hasič JSDH

Komplexní správa činnosti sboru dobrovolných hasičů města vyjma mzdových a personálních záležitostí. Zajišťuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné služby a obecně prospěšných prací.


Tel.: 354 229 631, 728 404 708
E-mail: ludvik.halasi@hornislavkov.cz