Obsah

Veřejné osvětlení v ul. Sportovní Horní Slavkov

Typ: aktualita
Předpoklad zahájení stavby 2. polovina roku 2019. Realizace stavby je rozdělena na 2-3 etapy, realizované dle možností financování. V roce 2019 bude realizována 1. etapa a to od křižovatky ulice Dlouhá a Sportovní po křižovatku ulice Sportovní a Zahradní.

Projekt byl zpracován z důvodu havarijního stavu veřejného osvětlení, dle poslední revizní zprávy bylo diagnostikováno celkem 16 závad z toho většina v kategorii nebezpečných, některé je možné odstranit takřka výhradně úplnou rekonstrukcí VO. Jsou zde instalována původní osvětlovací tělesa se zastaralými zdroji, původní hliníková kabeláž. Na základě pasportu místních komunikací bylo provedeno zatřídění komunikací a proveden výpočet osvětlenosti autorizovaným technikem pro technologická zař. staveb. Ulice Sportovní je rozdělena na dvě části, tyto dvě části odděluje alej stromů. První část je místní komunikace 2. třídy, druhá část je chodník a prostor pro parkování, každá z těchto částí musí být osvětlena. V místě stavby bylo provedeno několik místních šetření za účasti projektanta, zástupců OMI a firmy zpracovávající osvětlenost. Jako podklad pro projektovou dokumentaci, byly zaměřeny obě strany ulice Sportovní vč. stávající zeleně, v návaznosti na prohlídku terénu a poloze ostatních sítí bylo hledáno nejvhodnější umístění.

Na základě všech těchto podkladů byl zpracován projekt a osvětlenost byla vypracována oprávněnou firmou, využívající program DIALux, který je využíván na základě platných norem. Kácení nám v této oblasti bylo v předběžných jednáních zamítnuto, i proto se hledala varianta bez nutnosti kácení celých stromořadí. I proto není možné umístit osvětlení uprostřed aleje sakur – nebylo by přes koruny stromů dosáhnuto normované osvětlení a pro uložení kabelového vedení by musela být alej vykácena, v navržené variantě budou nejzazším případě odstraněny max. 4 sakury.

Dalšímu kácení jsme předešli zaměřením jednotlivých stromů, většinou líp a polohu zvolili s ohledem na maximální eliminaci kácení.  K veřejnému osvětlení byl zpracován i energetický posudek, z kterého vyplívá, že dojde ke snížení spotřeby energie o 69%, Ekologické vyhodnocení u emisí CO2 vychází o 20,705 tun/ rok lépe.


Příloha

Vytvořeno: 22. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 12:03
Autor: Správce Webu