Obsah

PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠTĚ - ZAHRADNÍ ULICE 661-619

Videoprezentace studie řešení veřejných prostranství v lokalitě Zahradní ulice č.p.661-619 , která byla zpracována jako navazující stupeň dokumentace v Programu regerace sídliště je dostupná v odkazu pod tímto článkem. První část by mohla být realizována jako jeho 5 a 6. etapa, po výstavbě parkoviště za „kravínem“.V současné situaci nemůžeme pořádat veřejné projednání návrhu, jako v předchozích etapách, volíme proto formu videoprezentace nebo možnosti nahlédnout do listinné podoby studie přímo na odboru majetku a investic. Vyzýváme proto občany nejen z řešené části ulice Zahradní, aby vyjádřili své náměty a připomínky ke studii písemnou formou, na adresy Městské-ho úřadu (můžete pouze vhodit sdělení do schránky na budově, odeslat dopis, popř. na emailovou adresu podatelna@hornislavkov.cz) v termínu do 20.5.2020. Hlavními přínosy navrhovaného řešení je 226 nových parkovacích stání, 1060 m nových chodníků, výsadba minimálně 50 stromů a celková revitalizace zeleně, volnočasová zóna s prvky pro workout, děti i seniory, pození, nová kontejnerová stání na tříděné i komunální odpady. Pro zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v krajině jsou parkovací plochy řešeny jako zasakovací pomocí nejmodernějších zadlážďovacích systémů, pro bytové domy jednotlivých sdružení vlastníků jednotek vytvoříme možnost napojení svých dešťových svodů do nových systémů se zasakováním jak na povrchu tak pod terénem. Děkujeme za Vaše podněty ke studii, které budou vyhodnoceny a v rámci možností zapracovány do projektové dokumentace stavby.

Hlavní video
https://www.youtube.com/watch?v=Xa5CwhuNHHk&t=2s

Prezentace
https://www.youtube.com/watch?v=1mQJigTqa7g&t=1s

obrázky ke ztažení

 

Zprávy

PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠTĚ - ZAHRADNÍ ULICE 661-619 1

PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠTĚ - ZAHRADNÍ ULICE 661-619

Videoprezentace studie řešení veřejných prostranství v lokalitě Zahradní ulice č.p.661-619 , která byla zpracována jako navazující stupeň dokumentace v Programu regerace sídliště je dostupná v následujícím odkazu. Další informace najdete v odkazu na tyto stránky.
celý text

aktualita, ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Odbor majetku a investic