Obsah

V sobotu 12. listopadu 2022 proběhlo plánovací setkání k připravované urbanistické studii

Typ: ostatní
Plánovací setkání listopad 2022 Na procházku, při které si účastníci společně s architekty prošli celou část sídliště mezi ulicemi Dlouhá a Zahradní, navázala beseda v Městském kulturním středisku. Na tomto plánovacím setkání měli občané jedinečnou možnost architektům sdělit, na co by se měli při zpracování studie zaměřit.

První plánovací setkání začalo ve 14 hod. u budovy radnice společnou hodinovou procházkou s architekty, která vedla postupně celým územím mezi ulicemi Dlouhá a Zahradní. Na plánované trase byla vytipována čtyři zastavení, kde probíhala živá diskuse mezi občany, architekty a zástupci města o tom, jak zlepšit kvalitu bydlení v této části sídliště. Místní tak měli unikátní možnost architekty seznámit s tím, co na svém bydlišti mají rádi, co si přeji zachovat a rozvíjet a naopak, co jim vadí a co by uvítali, kdyby se architektům podařilo v urbanistické studii vyřešit. 

Moderovaná diskuse pokračovala, bohužel již s menší účastí veřejnosti, od 15.30 hod. v Městském kulturním středisku. Na začátku této části setkání byli účastníci seznámeni s výsledky dotazníkového šetření. Poté zpracovatelka studie ing. Mácová prezentovala možná řešení úprav veřejného prostoru. Následně probíhala za pomoci moderátorky řízená diskuse a formulovány konkrétní nápady a požadavky občanů, které architekti vezmou v potaz ve svém návrhu úprav veřejného prostoru.

Další plánovací setkání, na kterém bude veřejnosti představen a diskutován koncept urbanistické studie, proběhne na jaře 2023.

Plánovací setkání listopad 2022


Vytvořeno: 14. 11. 2022
Poslední aktualizace: 14. 11. 2022 10:23
Autor: Jan Kvasnička