Obsah

Předpisy Zastupitelstva města

 

Předpis Zastupitelstva města č. PZ 02/2017 - Statut Fondu rozvoje města

 

Předpis Zastupitelstva města č. PZ 01/2016 - kterým se mění a doplňuje PZ 01/2014-Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města

 

Předpis Zastupitelstva města č. PZ 01/2015 - o privatizaci bytového fondu města v VI. etapě prodeje bytových jednotek

 

Předpis Zastupitelstva města č. PZ 01/2014 - Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města

 

Předpis Zastupitelstva města č. PZ 02/2012 - o převodech nemovitého majetku města.

Příloha č. 1
Příloha č. 2