Obsah

Dokončovací práce na ul. Školní a Poštovní

Typ: aktualita | ostatní
Zhotovitel stavby společnost KV Realinvest s.r.o. dokončuje stavbu parkovacích ploch a komunikace zhruba s jednoměsíčním předstihem oproti termínu stanovém smlouvou o dílo.

Zhotovitel dokončuje práce na veřejném osvětlení, sadových úpravách a osazení mobiliáře. Bylo zahájeno přejímací řízení stavby, v průběhu kterého, zhotovitel odstraňuje drobné vady a připraví takzvanou závěrečnou zprávu, která je souborem dokumentů k dokončenému dílu, o použitých materálech, skutečném zaměření díla a pod. Po ukočení přejímacího řízení a vyhotovení geometrického plánu stavby ověřeného katastrálním úřadem, může být provedeno kolaudační řízení. Bez kolaudace stavby ji nelze užívat.


Vytvořeno: 14. 8. 2019
Poslední aktualizace: 14. 8. 2019 15:18
Autor: Odbor majetku a investic