Obsah

Hospodaření s dešťovou vodou

Typ: aktualita | ostatní
Hospodaření s dešťovou vodou 1 Realizace stavby byla zahájena s vybraným zhotovitelem, společností Designstav Karlovy Vary s.r.o.

Cena veřejné zakázky byla vysoutěžena za  předpokládaných 2,5 mil Kč bez DPH, předmětem zakázky je osazení akumulačních podzemních nádrží na dešťovou vodu, včetně nových tras dešťové kanalizace, u objektů č.p. 658, č.p. 786, č.p. 714 + 825, č.p. 1010 v Horním Slavkově pro její následné využívání při zalévání městské zeleně. Navrhované kapacity: SO 658 - KODUS - navržena podzemní nádrž o velikosti cca 2,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace je 29 m. SO 786 - ZŠ Školní - navržena podzemní nádrž I. o velikosti 11,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace pro nádrž I. je 83 m. Navržena je dále pro hřiště podzemní nádrž II. o velikosti 11,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace pro nádrž I. je 51 m. SO 714 a 825 - Hasiči + Technické služby - navržena podzemní nádrž o velikosti cca 11,7 m3. Délka navržené dešťové kanalizace je 112 m. SO 1010 - Dům s pečovatelskou službou - navržena podzemní nádrž o velikosti cca 8,8 m3. Délka navržené dešťové kanalizace je 99 m.

Stavba bude zahájena nejprve u objektu hasičské zbrojnice z důvodu nutnosti koordinace prací na vodovodní přípojce, následovat bude jedna z větších nádrží,pravděpodobně u Základní školy Školní ul. 786, další pak budou pokračovat dle klimatických podmínek. Právě s ohledem na vhodné podmínky pro realizaci stavby je termín dokončení všech nádrží stanoven na květen následujícho roku.

Pro zadržování vod budou v následujím období připravovány i další projekty. Projektované dopravní stavby z Programu regenerace sídliště mají tam, kde je to technicky možné navrženo takové řešení, aby se vody z ploch zasakovaly v místě stavby.


Vytvořeno: 12. 9. 2019
Poslední aktualizace: 12. 9. 2019 8:20
Autor: Odbor majetku a investic