Obsah

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří - 1.etapa

Typ: aktualita | ostatní
kostel Byly zahájeny práce na objektu kostela, které jsou zahrnuty v 1.etapě prací. Jedná se zejména o přístavbu sociálního zázemí, požární bezpečnost stavby, rozvody, přípojky a další související práce, které umožní kolaudaci a užívání části stavby pro kulturní využití.

V rámci realizace také připravíme omítky stropu lodi kostela na přenosy sejmutých fragmentů maleb a štukové výzdoby. S realizací celého projektu také souvisí dopravní část stavby v jejímž rámci vybudujeme parkovací plochu v ul. Kostelní a další ze tří úseků žulové dlažby v komunikaci vč. přejezdových prahů u hřbitova a u trojičního sloupu. Tyto práce budou zahájeny na počátku června tohoto roku, komunikace Kostelní tak bude zcela uzavřena pro motorovou  dopravu, vstup do staveniště a případný vjezd bude umožněn výhradně obyvatelům ulice po dohodě s pracovníky zhotovitele. Prosíme občany, aby v zájmu své bezpečnosti požili k průchodu jinou trasu. Uzavírka bude ukončena v říjnu tohoto roku.


Vytvořeno: 11. 5. 2021
Poslední aktualizace: 11. 5. 2021 14:05
Autor: Odbor majetku a investic