Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Cyklotrasa Větrná - Hasičská - Na Dole

 

Cyklotrasa Větrná - Hasičská - Na Dole představuje komplexní trasu spojující sídlištní část města s průmyslovou lokalitou na jihozápadním okraji města podél ulice Hasičská. Výchozím bodem v sídlištní části je křižovatka ulic Nová a Větrná. Konec trasy je odbočka do ulice Na Dole na silnice II/209. Cyklotrasa je koncipována pro pohyb cyklistů i chodců. V některých úsecích využívá existující komunikace, pro jiné úseky je plánováno vybudování nových komunikací.

Trasa je rozdělena do tří na sebe navazujících etap:

Etapa č. 1

Propojuje ulice Větrná (od křižovatky ulice Větrná a Nová) a Hasičská podél trafostanice ČEZ k Táboru XI. Přibližně ze tří čtvrtin využívá současnou komunikaci, u které je plánována rekonstrukce. Od trafostanice ČEZ do ulice Hasičská je počítáno s vybudováním nové asfaltové komunikace.

 

Etapa č. 2

Začíná ve stejném bodě jako etapa č. 1, tj. na křižovatce ulic Větrná a Nová. Pokračuje Větrnou ulicí směrem k Hasičské ulici. Částečně využívá stávající komunikace. Od křižovatky s ulicí Nad Výtopnou je počítáno s vybudováním nové komunikace do ulice Hasičská a dále ulicí Hasičská směrem dolů k silnici II/209. Trasa podél ulice Větrná a Hasičská s vyžádá kácení velkého množství vzrostlých dřevin i přes to, že byla volena jako nejšetrnější právě s ohledem na zapojené porosty v lokalitě.

 

Etapa č. 3

Navazuje na etapu č. 2. V tomto úseku je plánováno vybudovat novou komunikaci vedoucí souběžně se silnicí II/209 směrem na Krásno. Komunikace bude končit u odbočky do ulice Na Dole.

Zprávy