Obsah

Centrum zdraví a pohody

Projekt řeší využití budovy bývalého dětského domova č.p. 660 a přilehlé dnes již taktéž nevyužívané školní jídelny č.p. 661.

Projekt předpokládá multifunkční využití budovy. V 1. PP (částečný suterén) budovy by mělo vzniknout menší wellness centrum s např. soláriem, Kneippovo chodníkem, haloterapií, saunou, vířivkou. V 1. NP budovy č.p. 660 by měly vzniknout prostory pro lékařské ordinace. Ve 2. a 3. NP bude vybudováno ubytovací zařízení turistického standardu s přibližně 30 lůžky, jídelnou a společenskou místností. Záměrem je poskytnout zde ubytování skupinám s nižšími nároky na standard ubytování (např. soustředění sportovních oddílů, školní výlety, apod.). V budově budou k dispozici vhodné prostory pro uskladnění a drobný servis kol, lyží, apod.

Prostor bývalé školní jídelny bude přebudován na fitness zónu celého komplexu. Celé Centrum bude plně bezbariérové. Dojde k úpravě dvora mezi budovami Centra a budovou ubytovny Vězeňské služby. V bezprostředním okolí budou upraveny komunikace pro pěší a vybudován dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvníky Centra.

Realizace je plánována v období 2020 - 2021 a bude velmi závislá na možnostech dotační podpory, neboť odhad realizačních nákladů je cca 40 mil. Kč vč. DPH.

Věříme ovšem, že realizace tohoto projektu by umožnila rozvoj cestovního ruchu ve městě, přinesla by další zajímavé možnosti volnočasového vyžití obyvatelům města a dala by vzniknout několika pracovním místům.

Zprávy