Obsah

Pravidelný svoz odpadu

Kdo provádí:

Od 1. října 2016 sváží veškerý odpad z Horního Slavkova a přilehlých částí společnost Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.

Termíny svozu:

Směsný komunální odpad ze sídliště je svážen každé pondělí a pátek, ze starého města a přilehlých částí ve středu. Vytříděné složky = barevné nádoby jsou sváženy:

  • papír a plasty každé úterý,
  • sklo ve čtvrtek 1 x za tři týdny,
  • nápojové kartony v úterý 1 x za tři týdny,
  • bio odpad v pátek 1 x za čtrnáct dní (od května do října každý pátek). 

 

 

Svoz směsného komunálního odpadu nebude proveden v případě, že nádoby:

  • nebudou na místě přístupném svozovému vozidlu,
  • budou umístěny v místě, kam není možné bezpečně zajet se svozovým vozidlem,
  • budou umístěny v místě, kde není zajištěn volný přístup,
  • budou přeplněny a přetěžovány objemným odpadem, který brání řádnému vyprázdnění,
  • budou obsahovat nebezpečný odpad nebo žhavý popel
  • budou poškozené, čímž bude ztížena manipulace (především víka a kolečka u kontejnerových nádob).

 

Mimořádný svoz objemného odpadu z domácností

Objemný odpad jsou občané povinni odkládat na sběrném dvoře. Pro ty, kteří nemají možnost vlastního odvozu takového odpadu (gauč, skříně, koberce, lednice apod.), je tu služba Technických služeb Horní Slavkov s.r.o.

Zavolejte na telefonní číslo 352688046, zde si domluvíte termín a Technické služby vám odpad odvezou. Poplatek je 20,- Kč/km + 21% DPH.

Děkujeme, že udržujete čisté město.