Obsah

Pytlový sběr

Co je to pytlový sběr?

Pytlový sběr spočívá ve shromažďování vybraných vytříděných složek odpadu a jejich předávání svozové společnosti prostřednictvím pytlů za jednotlivé domácnosti. Vytříděný odpad již nemusíte  vhazovat pouze do barevných kontejnerů, ale předáváte ho ve stanovených svozových termínech na určené místo (u rodinných domů k nádobě na směsný komunální odpad, u bytových a panelových domů do klecí) v označených, nejlépe v průhledných pytlích.  

Proč pytlový sběr?

Cílem zavedení pytlového sběru je motivace občanů ke třídění. V pytlovém sběru je zavedeno i částečné zvýhodnění těch domácností, které poctivě třídí odpad a zapojí se do pytlového sběru. Systém pytlového sběru umožňuje sledovat množství vytříděného papíru, plastů a nápojových kartonů za každou zapojenou domácnost. V závislosti na množství správně vytříděného a odevzdaného odpadu obdrží domácnost finanční odměnu v podobě snížení poplatku za odpad.

Pytlový sběr v Horním Slavkově

Pytlový sběr je doplňkovým systémem sběru papíru, plastu a nápojových kartonů. Ve zkušebním provozu byl v Horním Slavkově spuštěn 1.10.2016 pro vybrané oblasti se zástavbou rodinných domů. Do plného provozu pro všechny obyvatele města byl systém zpřístupněn od 1.1.2017.

Jak se zapojím do pytlového sběru?

Zaregistrujte se na finančním odboru MěÚ (kancelář č. 310), kde obdržíte samolepky s osobními čárovými kódy. Papír a plasty třídíte jednotlivě do průhledných igelitových pytlů (můžete zakoupit na registračním místě – cena 60 l pytle je 1,- Kč). Nápojové kartony přidáváte k plastům.

Po naplnění a uzavření pytle na něj nalepíte obdržený čárový kód podle druhu odpadu, (kód doporučujeme přelepit průhlednou páskou). Pytel pak následně vložíte do klece v kontejnerovém stání.

Pro rodinné domy platí, že pytle v den jejich svozu umístí ke své popelnici na směsný komunální odpad. Termíny svozových dnů naleznete na webových stránkách města, v sekci odpadové hospodářství.

Pytle budou v pravidelných intervalech svážet Technické služby Horní Slavkov s.r.o., vážit je a načítat kódy. Pracovnice Městského úřadu pak bude dle čárového kódu evidovat množství vytříděného odpadu za jednotlivé registrované občany. Pytle s obsahem jiného druhu odpadu nebudou načteny.

U papíru (knihy, kartony, letáky...) je možné ho také zabalit do krabice, převázat jí provazem a nalepit čárový kód. I takto vytříděný bude sebrán a načten.  

Za vytříděný odpad bude poskytnuta sleva na místním poplatku za odpady. Její výše je 0,50 Kč/1 kg plast/papír. Získaná sleva se promítne v místním poplatku na rok 2018.

Účast v systému pytlového sběru je zcela dobrovolná. Dosavadní kontejnerový sběr plastů, papíru, skla a nápojových kartonů bude nadále zachován ve stejném rozsahu.