Obsah

Pytlový sběr

Co je to pytlový sběr?

Pytlový sběr spočívá ve shromažďování vybraných vytříděných složek odpadu a jejich předávání svozové společnosti prostřednictvím pytlů za jednotlivé domácnosti. Vytříděný odpad již nemusíte  vhazovat pouze do barevných kontejnerů, ale předáváte ho ve stanovených svozových termínech na určené místo (u rodinných domů k nádobě na směsný komunální odpad, u bytových a panelových domů do klecí) v označených, nejlépe v průhledných pytlích.  

Pytlový sběr v Horním Slavkově

Pytlový sběr je doplňkovým systémem sběru papíru, plastu a nápojových kartonů. Ve zkušebním provozu byl v Horním Slavkově spuštěn 1.10.2016 pro vybrané oblasti se zástavbou rodinných domů. Do plného provozu pro všechny obyvatele města byl systém zpřístupněn od 1.1.2017.

Pytle budou v pravidelných intervalech svážet Technické služby Horní Slavkov s.r.o.,

Dosavadní kontejnerový sběr plastů, papíru, skla a nápojových kartonů bude nadále zachován ve stejném rozsahu.