Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Občané si mohou zasadit svůj strom

Typ: náš tip
Rada města Horní Slavkov na svém zasedání dne 23.03.2016 schválila Projekt "zasaď si svůj strom".
Více v detailu.
Projekt s názvem „Zasaď si svůj strom“ reaguje na požada­vek občanů, kteří by rádi při na­rození svého potomka nebo jiné významné životní události chtěli vysadit „svůj strom“ a nemají k tomu svůj pozemek. Projekt může napomoci osázet místa v různých lokalitách města a na­pomoci větší sounáležitosti ob­čanů s městem.
Projekt má své podmínky:
1) strom či keř bude vysazován na pozemcích města po vydání souhlasu s výsadbou. Podmínka je stanovena pro vybrání vhod­ného pozemku pro určitou dře­vinu např. aby se minimalizo­valo riziko budoucího pokácení z důvodů prorůstání kořenů do in ž en ý rsk ý ch sítí. Tato p o d m í n ­ka však nevylučuje možnost na­vrhnout občanem místo, které se mu zdá být pro jeho výsadbu ideální.
2) rod a druh stromu určí měs­to dle m ís tn íc h p o m ě r ů lo k a lity s ohledem na budoucí využití pozemků. Občanu bude ' nabí­zeno několik rodů stromů lc vý­běru, konečný výběr z daných možností je pak na vysazovateli.
3) obvod kmene stromu při vý­sadbě bude činit min. 14/16 cm. Strom o tomto obvodu dosahuje výška cca od 170 cm. Jeho výška skýtá naději ochrany před van­daly, jeho ujmutí a zároveň za­jišťuje shodnou velikost vysazo­vaných stromů ve městě. Takto vzrostlé stromy zakupuje i město při výsadbách.
4) zakoupení a výsadbu zreali­zuje občan na své náklady.

Jako každý počin člověka i ten­to má své právní aspekty. Do doby než strom bude zasazen, je jeho vlastníkem občan. Po jeho zasazení strom sdílí osud s vlast­níkem pozemku, tzn. kdo vlastní pozemek vlastní i porost na něm tedy i ten strom, který sám ne- zalcoupil. Údržbu stromu např. zalévání, prořez po výsadbě pro­vádí město jako jeho vlastník. Městský úřad povede evidenci vysazovaných stromů občany pro informování vysazovatele v případech, kdy strom bude muset být pokácen z důvodu např. jeho nemoci, obdobně pak v případech zdravotního a bez­pečnostního prořezu.
Do projektu se může zapojit každý. Informace a projednání výsadby včetně vydání souhlasu dle uvedených podmínek zajišťuje odbor výstavby a životního prostředí našeho městského úřa­du.
 
 

Vytvořeno: 4. 4. 2016
Poslední aktualizace: 28. 11. 2016 11:32
Autor: Správce Webu