Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odpadové hospodářství města v číslech za rok 2016

Typ: ostatní | aktualita
Celkový stav odpadového hospodářství za rok 2016

INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA.

V roce 2016 došlo v odpadovém hospodářství města k několika změnám. Jednou z nich byla změna svozové firmy tříděného odpadu, když od 1. října začaly tříděný odpad svážet Technické služby Horní Slavkov s.r.o. (TSHS). Do tohoto data zajišťovaly TSHS svoz směsného komunálního odpadu a černých skládek a provozovaly sběrný dvůr.

V roce 2016 bylo odstraněno 938, 242 tun směsného komunálního odpadu, za který město zaplatilo 3 800 000 . Za černé skládky bylo zaplaceno 71 826 Kč. Za provoz sběrného dvora 700 000 Kč. Vynaložená částka za černé skládky by odpadla, pokud by občané řádně využívali sběrný dvůr, který je zdarma, a neodkládali objemný odpad po městě nebo v lese.

Odstranění tříděného odpadu město stálo 1 069 290 Kč, za odevzdaný tříděný odpad obdrželo od společnosti EKOKOM odměnu ve výši 662 132,50 Kč. Za prodej komodit (papír, plast, sklo, NK), za měsíce říjen, listopad a prosinec 2016 utržilo město 53 520,50 Kč. V předchozích měsících byly tyto komodity obchodovány svozovou společností, tedy neplynuly městu žádné příjmy.

Od 1. října začal pytlový sběr papíru a plastů, společně s nápojovým kartonem. Jeho svoz také zajišťují TSHS. Město vede evidenci účastníků v pytlovém sběru, výsledky sběru najdete pravidelně na webových stránkách města, v sekci odpadové hospodářství. Na konci roku 2017, respektive v lednu 2018 budou známy výsledky za celý rok, náklady a výnosy pytlového sběru, množství vytříděného odpadu a množství směsného komunálního odpadu. V závislosti na těchto ukazatelích se bude následně pohybovat případná sleva za 1 kg vytříděné komodity pro účastníky pytlového sběru, která pro rok 2017 činní 0,50 Kč/1 kg plast/papír.

Cílem třídění odpadu a pytlového sběru je snížení množství směsného komunálního odpadu a tím též snížení nákladů za jeho odstranění.

Nejlepším tříděním je předcházení vzniku odpadů!

Množství vyprodukovaného odpadu dle jednotlivých druhů naleznete v příloze:

 


Příloha

Vytvořeno: 10. 2. 2017
Poslední aktualizace: 10. 2. 2017 12:17
Autor: Lenka Krejsová