Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Lékárna bude uzavřena

Lékárna Arnika bude na konci března ZAVŘENA

Lékárna Arnika bude od 30. do 31. března 2017 ZAVŘENA. celý text

ostatní, aktualita | 22. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

TISKOVÁ CHYBA - Slovo starosty ve Slavkovském zpravodaji č. 3/2017

Ve slově starosty ve Slavkovském zpravodaji č. 3/2017se objevila tisková chyba, jedna věta se nám v textu objevila dvakrát (o vymáhání dluhů). Správnou verzi si můžete přečíst níže. celý text

aktualita | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY za 1. pololetí 2017
celý text

aktualita | 28. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
CZECHPOINT

Služby CZECHPOINTU v našem městě i o víkendech

Od 4. 3. 2017 bude Městský úřad nově poskytovat všechny služby CZECHPOINTU o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea. celý text

aktualita | 24. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Provoz vleku zastaven

Ode dne 19.2.2017 je provoz vleku zastaven do odvolání pro nedostatečnou sněhovou pokrývku. celý text

ostatní, aktualita | 19. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj

Sdělení a informace v souvislosti s výskytem ptačí chřipky naleznete v příloze. celý text

ostatní | 16. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Smuteční sdělení

Dne 12. 02. 2017 navždy ve věku 73 let odešel Mgr. Jan Turner, dlouholetý místostarosta města, zastupitel, učitel, ředitel Základní školy ve školní ulici a osobnost oceněná Cenou města za rok 2016, který bezmála padesát tři let pracoval ve prospěch města Horního Slavkova a jeho obyvatel.

Čest jeho památce.
celý text

aktualita | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Original product of Sokolovsko

I z našeho města si podnikatelé mohou požádat o regionální značku

Regionální značka „Original product of Sokolovsko” a soutěž Tradiční výrobek roku.

Více v příloze. celý text

zajímavost, ostatní | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Plán zimní údržby

S Plánem zimní údržby (Nařízením rady města č. NR 01/2015) se můžete seznámit v příloze. celý text

náš tip | 5. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Teplo bude dodávat ve městě spol. ČEZ Energetické služby

V letošním roce končí smlouva na dodávku tepla pro naše město uzavřená se spol. Sokolovská uhelná, právní nástupce.
Na základě žádosti města bude provádět dodávku tepla ještě do konce ledna 2017. Od 01. 02. 2017 převezme centrální zásobování tepla vítěz z koncesního řízení vyhlášeného v polovině tohoto roku spol. ČEZ Energetické služby. Smlouva je uzavřena po dobu 10 let. Průměrná cena tepla pro všechny úrovně odběru je stanovena pro rok 2017 na 400,83 Kč/GJ bez DPH.
Konečná cena pro odběry bytových domů je pak tvořena z této průměrné ceny a nákladů spojených s transformací tepelné energie ve výměníkových a předávacích stanicích. celý text

aktualita | 30. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
FS

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu.
Více v odkazu níže. celý text

zajímavost | 15. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
Fotografie vitráží našeho kostela sv. Jiří si můte prohlédnout na radnici

Fotografie vitráží našeho kostela sv. Jiří si můte prohlédnout na radnici

V uplynulém období byly fotografie vitráží našeho kostela sv. Jiří veřejnosti představeny v našem muzeu. Nově jsou trvale umístěny v budově radnice ve II. patře. Občané a návštěvníci si tak mohou připomenout jejich vzhled, který se společně snažíme obnovit veřejnou sbírkou. celý text

aktualita | 6. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Město obdrželo dotaci od kraje pro naše hasiče

Hasiči města obdrželi od Karlovarského kraje dotaci na další věcné vybavení. Z dotace byly zakoupeny dva suché pracovní obleky do vody a sada radiostanice. Celková výše získané dotace tak činí 58.400,- Kč, spoluúčast města činí bezmála 30.000,- Kč. celý text

zajímavost | 1. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Město buduje další dům pro seniory

Město buduje další dům pro seniory

V minulém týdnu započaly práce na rekonstrukci bývalého domu dětského domova. Budova bude rekonstruována na bytový dům se 17 byty určenými pro naše seniory. Rekonstrukce včetně zateplení bude hotové v 05/2017. Město získalo na přestavbu dotaci ve výši 10 mil. Kč. celý text

aktualita | 15. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Železniční trať i budova nádraží stále chátrá

Železnice z Krásného Jezu na Kounici byla před několika lety obnovena a je hojně využívána. Zbývající část podléhá dále, i přes mnohá jednání, destrukci. Vláda již v roce 2012 rozhodla, že bude určena k prodeji a pokud by o ni neprojevil nikdo zájem, bude nabídnuta obcím. V roce 2014 na náš dotaz, jak je rozhodnutí vlády plněno, bylo uvedeno, že prodej je teprve formou výběrového řízení připravován. V červenci t. r. jsme požádali o další informace nejen k trati, ale i k budově nádraží. Ta bohužel chátrá také, městu ji stát do vlastnictví dosud nenabídnul. Dále bylo požádáno o vyjádření k realizaci prodloužení tratě z Kounice do centra města, o kterém město se Správou železniční dopravní cesty již několikráte (i v tomto roce) jednalo.
Po obdržení informací vás budeme informovat.
celý text

aktualita | 25. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Budova čp. 13 na nám. Republiky je vážně narušena

Budova čp. 13 na nám. Republiky je vážně narušena

Tato budova byla na popud stavebního úřadu našeho MěÚ podrobena statickému posouzení.
Předběžně bylo zjištěno, že budova trpí velmi vážným statickým narušením, které může vést až k její demolici.
Budova je ve vlastnictví fyzické osoby a je předmětem několika exekucí a zajištěna pro účely trestního řízení.
celý text

aktualita | 21. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Nové balíčky v kabelové televizi

Od 1. 6. 2016 jsou v kabelové televizi nové balíčky, které je možno přijímat. Více v příloze. celý text

aktualita | 11. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Živnostenský úřad v Karlových Varech - Jednotné kontaktní místo

Na Živnostenském úřadě v Karlových Varech působí od roku 2010 Jednotné kontaktní místo (JKM), které za tu dobu zodpovědělo podnikatelům téměř 1.1000 dotazů zaměřených na podmínky realizace jednotlivých zakázek ve státech Evropské unie na základě českého živnostenského oprávnění. JKM dále poradí podnikateli, jaké doklady je povinen předložit v případě kontroly, poskytne obecné informace o sociálním a zdravotním pojištění, daňové problematice, atd. celý text

náš tip | 7. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
AKCE – Informativní rozbor pitné vody

AKCE – Informativní rozbor pitné vody

Jako každý rok Zdravotní ústav na pracovištích Karlovy Vary a dalších připravil pro občany akční nabídku informativního rozboru pitné vody vycházející z vybraných ukazatelů vyhlášky 252/2004 Sb., příloh č. 5 Krácený rozbor, jedná se o rozbor PŘEVÁŽNĚ ZE STUDNÍ A VRTŮ. celý text

náš tip | 20. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Občané si mohou zasadit svůj strom

Rada města Horní Slavkov na svém zasedání dne 23.03.2016 schválila Projekt "zasaď si svůj strom".
Více v detailu. celý text

náš tip | 4. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Nařízení města - Tržní řád

Rada obce Horní Slavkov se na svém zasedání dne 23.3.2016 usnesením č. 76/6/16 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona a § 102 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení. celý text

aktualita | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Pozor na podomní prodejce! Podomní prodej je ve městě zakázán!

I přes tento zákaz se však ve městě objevují podobní prodejci s nabídkou např. uzavření smluv na dodání elektřiny.


V případě, že vás v bydlišti bude kontaktovat podomní prodejce, přičemž jste si jej sami neobjednali, je vhodné tuto skutečnost oznámit nejlépe Policii ČR na tel. 723 585 575. Porušení nařízení je deliktem, za který je možné uložit finanční pokutu. Městský úřad uložil v tomto měsíci pokutu za porušení tohoto zákazu ve výši 4000,- Kč + náhrady řízení ve výši 1.000,- Kč.


Text Nařízení je k dispozici na webových stránkách města v rubrice Radnice - právní předpisy města.
celý text

aktualita | 22. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Doprava občanů na hřbitov

Obnovena bude po zimním období opět od 20. 04. 2016, vždy ve středu v 10 hodin z autobusového nádraží. celý text

aktualita | 10. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA

Město Horní Slavkov spustilo na svých webových stránkách funkci: Rozklikávací rozpočet města.
Odkaz na rozklikávací rozpočet v detailu níže. celý text

náš tip | 10. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Nová pravidla registrace diskutujících na diskuzním fóru

Odkaz na pravidla v detailu níže. celý text

ostatní | 10. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Informace pro občany o změně ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Bez povolení orgánu ochrany přírody se mohou od 01.11.2014 kácet již pouze ovocné stromy a to i v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů.

Na ostatní druhy dřevin, které mají obvod kmene ve 130 cm výšky nad zemí více jak 80 cm, je třeba žádat o povolení ke kácení dřevin. Viz VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí v detailu níže. celý text

náš tip | 1. 1. 2016 | Autor: Správce Webu